Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Inflacja bazowa wciąż rośnie

W kierunku wzrostu inflacji w lutym oddziaływała również wyższa dynamika cen w kategoriach „paliwa” (30,8% wobec 18,8%) oraz „nośniki energii” (31,1% wobec 29,7%), co również w znacznym stopniu wynikało z efektów niskiej bazy sprzed roku związanych z wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej (por. MAKROpuls z 15.03.2022). Do zwiększenia inflacji przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wzrosła w lutym do 11,9% r/r wobec 11,7% w styczniu. Wzrost inflacji bazowej wynikał z wyższej dynamiki cen w kategoriach „łączność” (efekt wyższych cen usług telekomunikacyjnych), „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” (efekt wyższych cen zarówno alkoholu jak i wyrobów tytoniowych), „inne wydatki na towary i usługi” (głównie za sprawą wyższej dynamiki cen artykułów higieny osobistej i kosmetyków) oraz „użytkowanie mieszkania – po wyłączeniu nośników energii” (efekt wyższej dynamiki cen zaopatrywania w wodę oraz wywozu śmieci). Dane o inflacji bazowej wskazują w naszej ocenie na utrzymującą się szeroką presję inflacyjną w polskiej gospodarce.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!