Analizy i badania

Inflacja bazowa najniższa w historii

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w kwietniu do -1,1% r/r wobec -0,9% w marcu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą równą oczekiwaniom rynku oraz wstępnemu odczytowi GUS. W kierunku spadku inflacji (o 0,1 pkt. proc.) oddziaływała niższa dynamika cen w kategorii "nośniki energii” (-3,3% r/r w kwietniu wobec -2,7% w marcu).</p>

>

Jej zmniejszenie wynikało w znacznym stopniu z obniżki cen gazu dla gospodarstw domowych przez PGNiG, która weszła w życie od 1 kwietnia br. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła -0,4% r/r w kwietniu wobec -0,2% w marcu, kształtuj?c się na najniższym poziomie w historii. Jej zmniejszenie było spowodowane spadkiem dynamiki cen w kategorii "rekreacja i kultura” (-2,9% r/r w kwietniu wobec -2,0% w marcu) będ?cej przede wszystkim skutkiem wprowadzenia przez operatorów telewizji kablowych i satelitarnych nowych, niższych cenników, a także z obniżenia dynamiki cen w kategorii "ł?czność” (-1,6% r/r w kwietniu wobec -0,3% w marcu), wynikaj?cej z efektu wysokiej bazy sprzed roku. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływało natomiast niższe tempo spadku cen paliw (-12,3% r/r w kwietniu wobec -13,4% w marcu).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!