Analizy i badania

Indeksy PMI w centrum uwagi

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1460 (osłabienie złotego o 0,1%). W poniedziałek mieliśmy do czynienia ze stabilizacją kursu złotego, gdyż inwestorzy oczekiwali na wtorkowe dane o inflacji w Polsce.</p>

>

Wyższy od konsensusu odczyt zmniejszył oczekiwania inwestorów co do obniżki stóp procentowych, co oddziaływało w kierunku lekkiego umocnienia polskiej waluty. W środę złoty dalej się umacniał co spowodowane było gołębim wydźwiękiem wyst?pienia J. Yellen, w którym zapowiedziała, iż polityka monetarna FED jeszcze przez długi czas pozostanie wysoce akomodacyjna. W czwartek złoty zacz?ł tracid na wartości, co spowodowane było wzrostem światowej awersji do ryzyka zwi?zanej z nałożeniem nowych sankcji gospodarczych przez USA i UE na Rosję. Deprecjację polskiej waluty pogłębił dodatkowo wyraźnie niższy od oczekiwań czwartkowy odczyt polskiej produkcji przemysłowej, nasilaj?cy oczekiwania inwestorów na obniżki stóp przez RPP. Zestrzelenie samolotu pasażerskiego nad Ukrain? w czwartek również oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu światowej awersji do ryzyka i osłabienia złotego. W pi?tek złoty odrabiał straty utrzymuj?c się w łagodnym trendzie aprecjacyjnym.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będ? odczyty indeksów PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach.   Najprawdopodobniej wskaż? one na nieznaczn? poprawę koniunktury w strefie euro, co może oddziaływad w kierunku lekkiego osłabienia złotego. Środowa publikacja sprzedaży detalicznej w Polsce, w przypadku realizacji naszej prognozy zbliżonej do konsensusu rynkowego, nie powinna wywołać znacz?cej reakcji inwestorów. W czwartek poznamy natomiast wstępny odczyt indeksu PMI dla chińskiego przetwórstwa. Oczekujemy jednak że reakcja rynku na dane z Chin będzie ograniczona. W naszej ocenie neutralne dla złotego będ? także liczne odczyty z amerykańskiej gospodarki (rynek nieruchomości, inflacja, zamówienia na dobra trwałe).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!