Analizy i badania

Indeks PMI wskazuje na spowolnienie wzrostu inwestycji

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł w październiku do 52,2 pkt. wobec 50,9 pkt. we wrześniu, co było powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (51,5 pkt.). Wyniki badań koniunktury wskazały tym samym na lekkie przyspieszenie aktywności w przetwórstwie przemysłowym w październiku.</p>

>

W strukturze październikowego PMI na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dla nowych zamówień ogółem. Szybszy wzrost zamówień nast?pił dzięki poprawie popytu zagranicznego. Po wrześniowym spadku zamówień eksportowych, wartość tej składowej powróciła w październiku powyżej granicy 50 pkt., oddzielaj?cej spadek od wzrostu. Wyniki badań koniunktury wskazywały na spowolnienie aktywności w niemieckim przetwórstwie w pażdzierniku. Wyższy napływ zamówień eksportowych w Polsce wynikał wobec tego najprawdopodobniej z poprawy nastrojów u innych partnerów handlowych.

Wyższy napływ zamówień wspierał wzrost produkcji. Składowa dotycz?ca bież?cej produkcji w Polsce zwiększyła się do 52,6 pkt. w październiku z 51,1 pkt. we wrześniu, co w poł?czeniu z negatywnym wpływem efektu dni roboczych stanowi wsparcie dla naszej prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w październiku (2,3% wobec 4,1% we wrześniu).

Pomimo wyższego tempa wzrostu zamówień zaległości produkcyjne przedsiębiorstw spadły ósmy miesi?c z rzędu, w szybszym tempie niż we wrześniu. Systematycznie malej?ce opóźnienia w produkcji wskazuj?, iż firmy nie zmagaj? się obecnie z problemem niedoboru mocy produkcyjnych. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia inwestycji przedsiębiorstw w IV kw.

Wartość indeksu PMI w październiku ukształtowała się na takim samym poziomie jak przeciętnie w III kw. Stanowi to ryzyko w dół dla naszej prognozy przyspieszenia wzrostu gospodarczego z 3,2% r/r w III kw. do 3,5% w IV kw. br.

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla kursu złotego i neutralna dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!