Analizy i badania

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w październiku do 52,2 pkt. wobec 50,9 pkt. we wrześniu

<p style="text-align: justify;">Wzrost wskaźnika wynikał ze zwiększenia jego składowych dla nowych zamówień oraz produkcji. W przeciwnym kierunku oddziaływało zmniejszenie zaległości produkcyjnych (por. MAKROmapa z 2.11.2015).</p>

>

Systematycznie malej?ce opóźnienia w produkcji przy jednoczesnym wzroście zamówień wskazuj?, iż firmy nie zmagaj? się obecnie z problemem niedoboru mocy produkcyjnych. Oznacza to wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia inwestycji przedsiębiorstw w IV kw. Wartość indeksu PMI w październiku ukształtowała się na takim samym poziomie jak przeciętnie w III kw. Stanowi to ryzyko w dół dla naszej prognozy przyspieszenia wzrostu gospodarczego z 3,2% r/r w III kw. do 3,5% w IV kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!