Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 48,5 pkt. wobec 47,5 pkt. w styczniu

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 48,5 pkt. wobec 47,5 pkt. w styczniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (48,0 pkt.) oraz naszej prognozy (48,2 pkt.). Tym samym indeks od dziesięciu miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt.,oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Zwiększenie wartości indeksu wynikało z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, zapasów materiałów, zatrudnienia oraz bieżącej produkcji), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowej dla czasu dostaw (por. MAKROpuls z 01.03.2023). Jednocześnie warto zauważyć, że w lutym doszło do silnego wzrostu indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który zwiększył się do najwyższego poziomu od kwietnia 2022 r. i od czterech miesięcy pozostaje powyżej granicy 50 pkt. Sygnalizuje to, że uruchomione w wielu firmach procesy restrukturyzacyjne, zmierzające do zwiększenia wydajności i ograniczenia zużycia energii, a także łagodny charakter spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce (por. MAKROpuls z 28.02.2023) oraz odnotowana w lutym poprawa koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 27.02.2023), skłoniły część firm do formułowania bardziej optymistycznych ocen dotyczących ich przyszłej aktywności. Wyniki badań koniunktury w polski przetwórstwie stanowią wsparcie dla naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki (patrz powyżej).

 

PEŁEN RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!