Analizy i badania

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się do 53,7 pkt. w kwietniu z 54,3 pkt. w marcu,

Dzisiaj opublikowany został indeks PMI dla polskiego przetwórstwa, który zmniejszył się do 53,7 pkt. w kwietniu z 54,3 pkt. w marcu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (55,0 pkt.) i naszej prognozy (55,5 pkt.). Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku indeksu był wolniejszy wzrost zamówień ogółem i produkcji bieżącej. Obie składowe ukształtowały się tylko nieznacznie powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Jednocześnie w kwietniu obserwowaliśmy silny wzrost zamówień eksportowych, co jest spójne z ożywieniem w światowym handlu. Zgodnie z raportem PMI, firmy wskazywały, że czynnikami ograniczającymi produkcję były niedobory surowców oraz liczne nieobecności pracowników z powodu pandemii COVID-19. Ze względu na wspomniane ograniczenia podażowe w procesie produkcyjnym, zaległości produkcyjne wzrosły w kwietniu najszybszym tempie w historii badania. Oddziaływały one jednocześnie w kierunku dalszego wydłużenia czasu dostaw oraz szybszego wzrostu cen materiałów oraz wyrobów gotowych. Uważamy, że badania koniunktury mogą przeszacowywać negatywny wpływ wąskich gardeł na rzeczywistą aktywność w polskim przetwórstwie. Ponadto, z uwagi na efekty niskiej bazy sprzed roku oczekujemy, że dynamika produkcji przemysłowej przekroczy 40% r/r w kwietniu br. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą w II poł. br., wraz z rosnącą dostępnością materiałów i odblokowywaniem globalnym łańcuchów dostaw, rosnący popyt zewnętrzny będzie dynamizował produkcję w branżach charakteryzujących się wysokim udziałem eksportu w sprzedaży, co stanowi wsparcie dla naszej zrewidowanej w górę prognozy wzrostu gospodarczego w br. (4,6% r/r, patrz poniżej). Dzisiejsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie są naszym zdaniem lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

 

***

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!