Analizy i badania

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa w centrum uwagi rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 2,033 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,500 (spadek o 2pb), a 10-letnie obniżyły się do poziomu 2,95 (spadek o 5pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla polskiego rynku była czwartkowa aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 3-, 5-, 6-, 7-, 11-letnich terminach zapadalności za 4,0 mld zł przy popycie równym 13,8 mld zł. Niska podaż obligacji przy dużym popycie przyczyniła się do spadku stawek IRS na całej długości krzywej oraz spadku spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. W pozostałych dniach zmienność na rynku była ograniczona.

W tym tygodniu do wzrostu stawek IRS może przyczynić się zaplanowana na pi?tek publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Pozostałe krajowe dane (finalny szacunek PKB i wstępny szacunek inflacji), dane z USA (drugi szacunek PKB, wskaźnik ufności konsumenckiej oraz indeks ISM dla przetwórstwa), a także dane ze strefy euro (wstępne szacunki inflacji w strefie euro, w tym w Niemczech) będ? naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!