Analizy i badania

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa spadł w styczniu do 50,9 pkt. z 52,1 pkt. w grudniu ub. r.

<p style="text-align: justify;">Naszym zdaniem, istotnym źródłem zmniejszenia tempa wzrostu aktywności w przetwórstwie było zakończenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013 z końcem ub. r. Naszą ocenę wpiera wyraźny spadek składowej dotyczącej bieżącej produkcji (z 53,1 pkt. w grudniu do 51,0 pkt. w styczniu).</p>

>

Jednocześnie subindeks dotycz?cy nowych zamówień ogółem odnotował spadek zarówno w grudniu ub. r., jak i styczniu br., przy jednoczesnym zwiększeniu się składowej dotycz?cej zamówień zagranicznych, co wskazuje, że źródłem spowolnienia było zmniejszenie tempa wzrostu popytu krajowego. Styczniowy odczyt indeksu PMI stanowi wsparcie dla naszej prognozy spadku dynamiki produkcji przemysłowej w styczniu br. (do 2,6% r/r z 6,7% w grudniu), jak również naszej zrewidowanej prognozy dynamiki PKB w I kw. br. 3,2% r/r wobec 3,9% w IV kw. ub. r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!