Analizy i badania

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł do 4,2911 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni).</p>

>

Mimo bogatego kalendarza danych i wydarzeń makroekonomicznych (finalne dane o PKB w Polsce, wstępne dane o inflacji w Polsce i strefie euro, a także Minutes FED) kurs EURPLN charakteryzował się nisk? na tle ostatnich tygodni zmienności? i kształtował się w przedziale 4,28-4,30.

Najważniejszym wydarzeniem na rynku walutowym było wyst?pienie szefa FED J. Powella, który powiedział, że stopy procentowe w USA znajduj? się obecnie tylko nieznacznie poniżej poziomu równowagi. Odpowiedź ta została odebrana przez rynek jako gołębia, co doprowadziło do osłabienia euro względem dolara. Na uwagę zasługuje również ubiegłotygodniowe osłabienie funta względem euro, zwi?zane z obawami inwestorów czy T. May uda się znaleźć poparcie brytyjskiego parlamentu dla wynegocjowanego porozumienia dotycz?cego warunków Brexitu. W konsekwencji złoty w ubiegłym tygodniu umocnił się względem funta brytyjskiego (o 0,3%).

Pocz?tek tygodnia może przynieść umocnienie złotego ze względu na spadek awersji do ryzyka po zawieszeniu wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami ogłoszonym podczas szczytu państw G20 (patrz powyżej). Dzisiejsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym s? lekko negatywne dla złotego. Z kolei opublikowany dzisiaj w nocy indeks Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa jest neutralny dla kursu polskiej waluty. Zaplanowane na środę posiedzenie RPP może być lekko negatywne dla złotego. W centrum uwagi inwestorów będ? także dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy zbliżonej do oczekiwań rynku dane nie będ? miały jednak istotnego wpływu na rynek. Neutralne dla kursu polskiej waluty będ? naszym daniem także pozostałe dane z USA (indeks ISM dla przetwórstwa oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!