Analizy i badania

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3077 (osłabienie złotego o 0,3%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN utrzymywał się w łagodnym trendzie wzrostowym, czemu sprzyjało zwiększenie światowej awersji do ryzyka m.in. ze względu na rosnące ryzyko polityczne we Włoszech.</p>

>

Złoty najsilniej  tracił na wartości w środę, co w znacznym stopniu zwi?zane było z publikacj? wyraźnie słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro (patrz powyżej). Była to reakcja nietypowa, gdyż słabsze dane ze strefy euro wskazuj?ce na wzrost prawdopodobieństwa utrzymania łagodnej polityki pieniężnej w obszarze wspólnej waluty powinny być pozytywne dla złotego.

Publikacja niższych od oczekiwań indeksów PMI w strefie euro oddziaływała także w kierunku spadku kursów EURUSD oraz EURCHF. W konsekwencji, w ubiegłym tygodniu złoty osłabił się także względem dolara amerykańskiego (o 1,4%) oraz franka szwajcarskiego (o 1,2%). Złoty umocnił się natomiast względem funta brytyjskiego (o 0,5%), co było efektem kontynuacji wzrostu kursu EURGBP. W kierunku dalszego osłabienia funta względem euro oddziałuje impas w rozmowach w sprawie Brexitu, a szczególnie brak porozumienia w sprawie przyszłego funkcjonowania granicy pomiędzy Irlandi? i wchodz?c? w skład Wielkiej Brytanii Irlandi? Północn?.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowana na pi?tek publikacja wyników badań koniunktury polskim przetwórstwie (PMI). W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy mog? one przyczynić się do osłabienia kursu złotego. Negatywne dla złotego może być także przewidziana na wtorek publikacja wstępnych danych o PKB w strefie euro. W kierunku osłabienia kursu polskiej waluty może oddziaływać także zaplanowana na czwartek publikacja indeksu Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa. Dane o inflacji w Polsce i strefie euro, podobnie jak dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks Conference Board i indeks ISM dla przetwórstwa) oraz pozostałe dane z Chin (indeks CFLP PMI dla przetwórstwa) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!