Analizy i badania

Indeks PMI dla chińskiego przetwórstwa może osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3375 (osłabienie złotego o 0,1%).

 

W poniedziałek i wtorek kurs EURPLN był stabilny i oscylował na poziomie 4,33. W środę doszło do przejściowego osłabienia złotego wspieranego przez gołębi? wypowiedź prezesa NBP A. Glapińskiego, który wyraził pogl?d, iż obecny poziom stóp procentowych pozwala nadal na ich ewentualn? obniżkę (patrz powyżej). W czwartek podwyższonej zmienności kursu złotego sprzyjały publikacje indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. W pi?tek kurs EURPLN był stabilny. Opublikowane w ubiegłym tygodniu liczne krajowe dane (o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw) miały ograniczony wpływ na kurs złotego.

W ubiegłym tygodniu doszło do umocnienia funta brytyjskiego względem euro. Sprzyjały temu doniesienia medialne wskazuj?ce, że premier Wielkiej Brytanii T. May ma zamiar wycofać się z forsowania w UE tzw. „kompromisu Malthouse’a”, czyli zaproponowanej przez brytyjski parlament alternatywnej wersji porozumienia ws. Brexitu. Rynek odczytał to jako urealnienie oczekiwań Wielkiej Brytanii względem możliwych ustępstw UE w sprawie warunków Brexitu (UE wyklucza bowiem renegocjacje uzgodnionej wcześniej umowy w sprawie Brexitu). W konsekwencji, uwzględniaj?c wzrost kursu EURPLN, w ubiegłym tygodniu doszło również do osłabienia złotego względem funta (o 0,9%)

Dzisiaj możemy mieć do czynienia z umocnieniem złotego ze względu na decyzję D. Trumpa o odłożeniu w czasie wprowadzenia kolejnej transzy ceł na import z Chin (patrz powyżej). W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie publikacja indeksu Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa. Oczekujemy, że może ona przyczynić się do osłabienia złotego. W tym tygodniu możemy mieć również do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu polskiej waluty ze względu na wyst?pienie szefa FED J. Powella przed Kongresem. Publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa, finalne dane nt. krajowego PKB, dane o inflacji w strefie euro oraz liczne publikacje z USA (drugi szacunek PKB w IV kw., liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeks Conference Board i finalny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!