Podsumowanie wydarzeń

Inauguracja rocznika „Investing in Poland 2017”

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000;"><strong>W trakcie konferencji, zorganizowanej w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych, miała miejsce uroczysta inauguracja ósmego wydania rocznika „Investing in Poland” – anglojęzycznej publikacji skierowanej do inwestorów z kraju i zagranicy. Poprzez sekcję Trendbook 2017 rocznik kompleksowo przedstawia potencjał inwestycyjny poszczególnych województw i wprowadza w zagadnienia z zakresu różnych sektorów polskiej gospodarki, m.in.: nieruchomości, logistyki, przemysłu zbrojeniowego, bankowości, energetyki, motoryzacji i IT. </strong></span></p>

>

W dwóch panelach dyskusyjnych, maj?cych na celu rozwinięcie zagadnień prezentowanych w roczniku, wzięli udział eksperci z największych firm i instytucji m.in. Łukasz Leśniewski, Kierownik Wydziału Analiz Gospodarczych w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Nadia Bouacid, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Ewa Łabno-Falęcka, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej i Spraw Zewnętrznych w Mercedes-Benz, Bartosz Niedźwiedzki, Dyrektor w Grupie Zarz?dzania Innowacjami EY .

Paneliści poruszyli problematykę wyzwań i barier, jakie stoj? przed inwestorami zagranicznymi oraz specyfikę inwestycji o charakterze innowacyjnym w Polsce.

Podczas uroczystości redakcja Warsaw Business Journal Group nagrodziła także wybranych inwestorów statuetkami „Inwestycja roku” w trzech kategoriach – mała, średnia i duża. Pod uwagę brane były takie kryteria, jak wartość inwestycji i liczba miejsc pracy, która dzięki niej powstała. Statuetki wręczyła prezes GPW Małgorzata Zaleska.

Nagrodę za inwestycję dużego rozmiaru odebrała firma Ghelamco za kompleks biurowy Warsaw Spire, którego budowa pochłonęła około miliarda złotych. Dzięki temu powstał jeden z najwyższych i najbardziej innowacyjnych budynków nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej.

Za rozbudowę swojej fabryki szyb w Chmielowie koło Tarnobrzega, która kosztowała 500 milionów złotych i przyczyniła się do powstania 1500 dodatkowych miejsc pracy, statuetkę za inwestycję roku średniego rozmiaru odebrała firma Pilkington Automotive Poland. Produkowane przez przedsiębiorstwo szyby s? jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie.

Natomiast laureatem nagrody za inwestycję małego rozmiaru została firma Samsung Electronics Poland, która kosztem blisko 100 milionów złotych zmodernizowała zakład AGD we Wronkach, gdzie produkowane s? nowoczesne lodówki. Dzięki inwestycji zatrudnienie znalazło 150 osób.

Rocznik „Investing in Poland” został przygotowany przez zespół dziennikarzy Warsaw Business Journal Group we współpracy merytorycznej m.in. z Polsk? Agencj? Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz?, Polsko-Niemieck? Izb? Przemysłowo-Handlow? oraz kluczowymi partnerami biznesowymi m.in. EY i PZU.

Publikacja ma na celu promocję polskiego otoczenia ekonomicznego jako dogodnego miejsca do lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wydawnictwo kompleksowo omawia potencjał inwestycyjny wszystkich polskich województw dostarczaj?c najważniejszych informacji odnośnie lokalnej infrastruktury. W publikacji omówione s? także poszczególne parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne i największe miasta.

„Investing in Poland 2017” dystrybuowany jest na najważniejszych wydarzeniach gospodarczo-ekonomicznych w kraju i za granic?. Publikacja dostępna jest do kupienia poprzez wydawnictwo, w tym w prenumeracie z innymi tytułami wchodz?cymi w skład grupy Warsaw Business Journal: rocznikami „Book of Lists” i „Made in Poland” oraz miesięcznikiem „WBJ Observer”.

INVESTING IN POLAND 2017 >>>

[nggallery id=90]

Do pobrania

Download Investing-in-Poland-2017_wersja-elektroniczna.pdf  (PDF • 19 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!