Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

III Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO 15-16 X 2015, Targi Kielce

<p style="text-align: justify;">III Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO<strong>, </strong>które od 15 do 16 października odbędą się w Targach Kielce, to największe wydarzenie w Polsce, które łączy świat biznesu z osiągnięciami nauki. To właśnie tu spotykają się przedstawiciele parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, firm i instytucji naukowych.</p>

>

Inno-Tech Expo to możliwość kontaktu biznesowego z wieloma innowacyjnymi firmami oraz dotarcia ze swoj? ofert? do licznej grupy zwiedzaj?cych zainteresowanych nowymi technologiami. Adresatami targów s? także instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy, parki i inkubatory technologiczne oraz szkoły wyższe. Podczas wydarzenia będzie przygotowane specjalne miejsce dla młodych przedsiębiorców oraz Strefa Młodych  Wynalazców.

Międzynarodowe Targi INNO-TECH EXPO to także szereg spotkań branżowych i konferencji podczas których poruszane s? zagadnienia najważniejsze dla branży zwi?zanej z nowymi technologiami.

Konferencje i warsztaty

Organizatorzy i partnerzy targów dbaj? również o wysoki poziom konferencji merytorycznych. Oferowane warsztaty i panele dyskusyjne bogate s? w prezentacje wynalazków oraz atrakcyjne pokazy produktowe.

Podczas konferencji Nano PL „Nanotechnologie i materiały zaawansowane dla innowacyjnego przemysłu”, towarzysz?cej drugiej edycji , zaprezentowane zostały najnowsze osi?gnięcia będ?ce świadectwem wysokiego poziomu technologicznego, jak również strategiczne kierunki rozwoju nowych technologii.

Organizatorami targów s? Targi Kielce, drugi ośrodek targowy w Europie Środkowo- Wschodniej, oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Menedżer projektu

Piotr Odziemek
Email: odziemek.p@targikielce.pl
Tel: +48 41 365 13 34
www.targikielce.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!