Podsumowanie wydarzeń

II edycja Spotkań Warszawskich : "Czy Europa dołączy do cyfrowego przewrotu?"

<p style="text-align: justify;">Na drugą edycję Spotkań Warszawskich zapraszamy już 15 listopada 2014. Tym razem wybitni przedstawiciele polsko-francuskiego świata biznesu, nauki, sztuki i polityki zgromadzą się na Zamku Królewskim w Warszawie wokół tematu "Europa i cyfryzacja: czy przeoczyliśmy nową rewolucję?". Pośród nich obecni będą tacy goście, jak François Fillon, były Premier Francji, Jacques Attali, francuski ekonomista i wykładowca, Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji, czy też Michał Boni, europoseł.</p>

>

Swobodne wyrażanie myśli, otwartość i życzliwość to trzy zasady, które stanowi? podstawę Spotkań Warszawskich. Inspiracj? do zainicjowania tego uroczystego forum były spotkania odbywaj?ce się w opactwie Royaumont we Francji od 2003 roku. W roku 2012 pomysł stworzenia tak wyj?tkowego kontekstu, sprzyjaj?cego swobodnej konfrontacji idei, znalazł swoje odzwierciedlenie w Polsce.


Temat tegorocznej edycji "Czy Europa doł?czy do cyfrowego przewrotu?" daje okazję do przedyskutowania wielu istotnych dla współczesnego człowieka kwestii. Technologia cyfrowa, niezależnie od dziedziny, do której się odnosi (handel, czy też relacje międzyludzkie) jest wszechobecna w naszym życiu. Nieustannie wpływa na wszystkie aspekty naszej codzienności przez co świat „realny” przeplata się z tym „wirtualnym”. Powielane przez nas dotychczas wzorce ulegaj? zmianom, a wszelka „tradycja” przestaje być aktualna.

Czy Europa zdaje sobie sprawę z zasięgu tej rewolucji oraz jej społecznych, gospodarczych i politycznych następstw?

Na to oraz wiele innych pytań poszukiwać będ? odpowiedzi najwybitniejsi eksperci i myśliciele : François Fillon, były Premier Francji, Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji, Michał Boni, europoseł, Jacques Attali, francuski ekonomista i wykładowca, Jérôme Chartier, przewodnicz?cy Entretiens de Royaumont, Benoît Thieulin, Prezes francuskiej Narodowej Rady ds. Cyfryzacji, Tariq Krim, prezes Jolicloud, Frédéric Fréry, profesor ds. strategii w ESCP (Ecole supérieure de commerce de Paris), Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Spotkania zapocz?tkuje debata na temat "Cyfryzacja wyzwaniem dla przyszłości narodów", w której omówione będ? m.in. wyniki francuskiego Barometru z 2013r. badaj?cego poziom zaufania wobec technologii cyfrowych. Pokazuje on, że wraz z szerz?cym się dostępem do tychże technologii oraz rosn?c? liczb? użytkowników, to zaufanie radykalnie się zmniejsza. Jak ustrzec się przed tak? sytuacj? i jakie działania należy podj?ć na arenie europejskiej, by obywatele czuli się bezpiecznie w sieci?

Przy równolegle odbywaj?cych się Okr?głych Stołach omawiane będ? takie zagadnienia jak: współpraca pomiędzy firmami, a państwem w dziedzinie nowych technologii, nowy model konsumenta, finansowanie usług cyfrowych oraz sposób ich opodatkowania.

1 – Vincent Oudin, prezes firmy Socotec, zaproszony został do dyskusji zatytułowanej "W jaki sposób cyfryzacja wpływa na dzisiejsz? gospodarkę?".

2 – Andrzej Krzysztof Koźmiński,  ekonomista, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, weźmie udział w dialogu na temat "Bezpłatny dostęp do technologii cyfrowej - Jaki model biznesowy dla sektora kultury i nauki?".

3 – "Nadejście Prosumenta, czyli w jaki sposób przyspieszaj? dzisiejsze procesy gospodarcze" - analiza tego fenomenu odbędzie się z udziałem m.in. Jean-Noel'a Tronc, Pre ?zesa Sto ?wa ?rzy ?sze ?nia Auto ?rów, Kom ?po ?zy ?to ?rów i Wydaw ?ców Muzycz ?nych we Francji.

4 – Temat "System podatkowy wspieraj?cy badania i rozwój w dziedzinie technologii" poddany zostanie dyskusji z udziałem Pascala Perri, ekonomisty, autora ksi?żki na temat gospodarki cyfrowej i tworzenia miejsc pracy.

Gor?co Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w Spotkaniach Warszawskich oraz do spędzenia Galowego wieczoru w Arkadach Kubickiego w sobotę 15 listopada 2014 r.

Zapraszamy na now? stronę poświęcon? w całości wydarzeniu: www.spotkaniawarszawskie.pl.


Pierwsza edycja Spotkań miała miejsce 16.11.2013r. na Zamku Królewskim w Warszawie i w Arkadach Kubickiego. „Zdefiniować Europę na nowo” było jej hasłem przewodnim.

Reportaż filmowy z I edycji Spotkań Warszawskich>>>

Do pobrania

Download Program_Spotkania-Warszawskie-2014_v21.pdf  (PDF • 517 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-2014.pdf  (PDF • 517 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-20141.pdf  (PDF • 517 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-20142.pdf  (PDF • 517 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-20143.pdf  (PDF • 517 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-20144.pdf  (PDF • 517 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-20145.pdf  (PDF • 424 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-20146.pdf  (PDF • 424 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-20147.pdf  (PDF • 424 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-20148.pdf  (PDF • 424 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-20149.pdf  (PDF • 512 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-201410.pdf  (PDF • 512 KB) Download Program-Spotkan-Warszawskich-2014.pdf  (PDF • 376 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-201411.pdf  (PDF • 378 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-201412.pdf  (PDF • 549 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-201413.pdf  (PDF • 546 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-201414.pdf  (PDF • 546 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-201415.pdf  (PDF • 544 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-201416.pdf  (PDF • 550 KB) Download Program_Spotkania-Warszawskie-201417.pdf  (PDF • 560 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!