Aktualności firm stowarzyszonych

Igor Ostrowski, partner w kancelarii Dentons, w gronie New Europe 100 Challengers

<p style="text-align: justify;"><strong>Igor Ostrowski, partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons i szef grupy Technologii, Mediów i Telekomunikacji na Europę, został wymieniony w gronie 27 Polaków na liście </strong><strong>New Europe 100 </strong><strong>Challengers</strong><strong>. Projekt wspierający innowacje w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez wyróżnienie liderów zmian w kulturze, biznesie, nauce czy działaniach społecznych, organizują m.in. Financial Times, Google, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Res Publica.</strong></p>

>

Igor Ostrowski jest jednym z pierwszych prawników w Polsce specjalizuj?cych się w prawie dotycz?cym sektora telekomunikacyjnego, mediów oraz nowych technologii. Doradzał wiod?cym europejskim i amerykańskim nadawcom radiowym i telewizyjnym, a także międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym i spółkom z branży IT w zakresie kluczowych kwestii dotycz?cych ich działalności w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w zagadnieniach korporacyjnych, regulacyjnych oraz kwestiach zwi?zanych z prawem własności intelektualnej.

W latach 2009-2013 był wiceministrem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Jest współautorem raportu Polska 2030 i programu Polska Cyfrowa, a także jedynym polskim prawnikiem będ?cym członkiem Multistakeholder Advisory Group przy Internet Governance Forum - agendy ONZ, zajmuj?cej się kwestiami zwi?zanymi z funkcjonowaniem i rozwojem Internetu na świecie. Od czerwca 2014 r. jest Przewodnicz?cym Komisji ds. Cyfryzacji, organu doradczego polskiego rz?du.

Cieszymy się z wyróżnienia Igora w tak prestiżowym zestawieniu, ponieważ jest to przede wszystkim wyraz uznania dla jego indywidualnych osi?gnięć. Dzięki niemu Dentons jest jedyn? kancelari? prawn? w tym zestawieniu” - powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy w warszawskim biurze Dentons. „Uznanie, jakim na polskim rynku ciesz? się indywidulani prawnicy Dentons jest spójne z nasz? strategi? oferowania klientom dostępu do najbardziej utalentowanych specjalistów, w każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność” - dodał Arkadiusz Krasnodębski.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E: kamila.lewandowska(@)dentons.com                                             

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E: beata.niemczuk(@)dentons.com

Warsaw 5239278.1

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!