Juridique & Fiscalité

IGCC zgłosiło uwagi dotyczące dotyczących zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

International Group of Chambers of Commerce -  IGCC zwróciła się z prośbą o uwzględnienie postulatów dotyczących zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w zakresie wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego, tzw. ukrytej dywidendy oraz podatku od przerzuconych dochodów, których wprowadzenie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532 wraz z autopoprawką, druk sejmowy nr 1532-A, dalej: Projekt).

 

TREŚĆ STANOWISKA

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!