Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu

Już za niespełna trzy tygodnie odbędzie się najważniejsze krajowe wydarzenie eksperckie branży biometanowej. Przedstawiciele najróżniejszych środowisk biznesowych, samorządowych i naukowych będą dyskutować o szansach i wyzwaniach, przed którymi stoi najmłodsza gałąź OZE w Polsce. Gościem specjalnym Forum Polskiej Organizacji Biometanu będzie profesor Jerzy Buzek. 

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu odbędzie się 23 października br. w Warszawie, w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu. Wydarzenie będzie miało miejsce w czasie definiowania krajowej polityki wsparcia odnawialnych źródeł energii na kolejną kadencję Parlamentu. Sektor biogazowy i biometanowy zmaga się także z barierami dotyczącymi społecznej akceptacji dla planowanych i budowanych instalacji. Zjednanie lokalnych społeczności dla zastąpienia paliw kopalnych odnawialnym zielonym paliwem jest jednym z kluczowych aspektów udanej transformacji energetycznej Polski. 

Krajowy potencjał wytwarzania biometanu szacowany jest na około 8 mld m3 rocznie, a Polska zajmuje miejsce w pierwszej piątce państw Unii Europejskiej pod względem możliwości jego wytwarzania. Dotychczas w Polsce nie powstała żadna instalacja produkująca zeroemisyjny i ekologiczny odpowiednik gazu ziemnego.  

Niemniej, zdefiniowanie głównych potrzeb sektora biometanu to niewątpliwie jedno  
z kluczowych spraw, które w najbliższych latach powinno pojawić́ się̨ na agendzie administracji rządowej wraz z zaangażowaniem władz samorządowych . Jak wyjaśnia Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu Michał Tarka: jako branża potrzebujemy dyskusji dotyczących kwestii prawnych i technologicznych, takich jak na przykład możliwości obrotu biometanem czy przyłączenia instalacji biometanowych do sieci gazowych. Ale przede wszystkim potrzebujemy odważnych decyzji i dalszego wsparcia, na którym finalnie skorzystają wszyscy Polacy. Nie bez powodu określamy biometan mianem „paliwa, które łączy”. 

W trakcie Forum, w trakcie pięciu sesji tematycznych zostaną poruszone najistotniejsze zagadnienia dla branży, m.in: prawo dla biometanu w okresie powyborczym, akceptacja społeczna inwestycji, kierunki rozwoju biznesu biometanowego oraz technologie. Na agendzie wydarzenia, nie zabraknie panelu dyskusyjnego z udziałem członków POB i zaproszonych gości. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor Jerzy Buzek. 

Szczegółowy Program Forum dostępny jest tutaj

POB reprezentuje interesy członków organizacji nie tylko w Polsce, ale również̇ na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Biogazu (ang. European Biogas Association, dalej: EBA). W ramach organizowanego przez EBA, Europejskiego Tygodnia Biometanu (ang. European Biomethane Week) w Brukseli, równolegle odbędzie się̨ I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w Warszawie. 

 

Z sylwetkami uczestniczących w Forum panelistów można zapoznać się tutaj.  

Zarejestruj się na Forum: https://bioch4.org/forum/ 

Polska Organizacja Biometanu prowadzi również komunikację na X (dawniej Twitter). Komentarze ekspertów, newsy z branży, stanowiska, aspekty prawne, zachęcamy do dołączenia i wzięcia udziału w dyskusjach. Na kanale, POB będzie również prowadził relację z Forum. 

 

O biometanie: 

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2. 

 

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB): 

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 600 wytwórni biometanu. W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, PGNiG BioEvolution Grupa Orlen, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Polska Grupa Biogazowa, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS), Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.  

 

www.bioch4.org 

https://www.linkedin.com/company/bioch4/ 

https://twitter.com/bioch_4 

Kontakt dla mediów: 

biuro(@)bioCH4.org.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!