Komitety

I Forum do spraw informowania o schematach podatkowych

CCIFP wzięło udział w I Forum do spraw informowania o schematach podatkowych, które odbyło się w dniu 21.10.2019 r.

Spotkanie otworzył Minister Tadeusz Kościński, który dostrzegł, że spotykamy się w bardzo szerokim i zróżnicowanym gronie: doradców podatkowych, przedstawicieli biznesu i organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Forum zostało zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i będzie przygotowywało opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczących schematów podatkowych. Celem działań jest przygotowanie aktualizacji objaśnień do ustawy o MDR oraz ewentualnie propozycji modyfikacji przepisów MDR.

 

Spotkania będą obywały się raz na pół roku. Natomiast prace nad poszczególnymi tematami będą się odbywały w ramach grup roboczych, które będą regularnie pracowały. Zgodnie z założeniem, skład grupy roboczej nie może być większy niż 10 osób. Wypracowywane dokumenty będą publikowane na podstronie dotyczącej forum MDR.

 

W drugiej części spotkania uczestnicy Forum przedstawili konkretne zagadnienia do dyskusji. Mecenas Piotr Andrzejak z kancelarii SKS Legal zaproponował utworzenie grupy roboczej ds. programów motywacyjnych, w ramach której będziemy dążyli do wyjaśnienia czy akcjonariat pracowniczy jest schematem podatkowym. Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby wstępnie temat ten został potraktowany z perspektywy szeroko rozumianej „korzyści podatkowej”.

 

Zgłoszona została bardzo długa lista zagadnień do dyskusji, obejmujących tematykę zgłoszeń MDR zarówno w ujęciu sektorowym (rynek finansowy, sektor samorządowy, rynek nieruchomości komercyjnych) jak i przedmiotowym (definicje i pojęcia ustawowe, moment raportowania, tajemnica zawodowa. itp.).

 

Ostatecznie MF zdecydowało o utworzeniu 4 grup roboczych:

  1. Sektora finansowego
  2. Sektora samorządowego
  3. Doprecyzowania definicji i pojęć ustawowych w tym pojęcia „korzyści podatkowej”
  4. Podmiotów obowiązanych do raportowania (promotor, wspomagający, korzystający)

 

Prawnicy SKS będą uczestniczyć w pracach wszystkich tych grup (z wyłączaniem grupy roboczej sektora samorządowego) i informować CCIFP w zakresie objętym zainteresowaniami Izby o postępach prac.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!