COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Hotele w dobie COVID19. Prowadzenie działalności w sektorze hotelarskim - aktualne problemy w dobie epidemii i restrukturyzacja w branży hotelarskiej - webinar prowadzony przez prawników Bird&Bird

Na szkoleniu poruszone zostaną aktualne problemy, z którymi spotykają się osoby związane z szeroko pojętą branżą hotelarską, w szczególności w okresie pandemii, ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej i zaburzeń płynności finansowej.

Udział w szkoleniu pozwoli zrozumieć, jakie rozwiązania można wdrożyć przy prowadzeniu działalności hotelarskiej, jak również jakie przepisy mogą mieć w szczególności zastosowanie w okresie pandemii. Szkolenie ułatwi podjęcie dalszych decyzji i kroków co do prowadzonej działalności oraz przygotowanie do kontroli bądź audytu obiektu w przyszłości.

Szkolenie pozwala uczestnikom doskonalić swoje kompetencje, wymieniać się wiedzą i poznać skuteczne rozwiązania i dobre praktyki stosowane na rynku. Omawia w sposób kompleksowy prawne aspekty działalności hotelarskiej, zwłaszcza w okresie pandemii. Problematyka zostanie omówiona w sposób przystępny i praktyczny. 

Szkolenie prowadzą prawnicy kancelarii Bird&Bird.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!