HORTI-TECH i FruitPRO razem dla sadownictwa i warzywnictwa w Targach Kielce

<p style="text-align: justify;" align="justify">IV HORTI-TECH Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych oraz konferencja FruitPRO, odbędą się w Targach Kielce w dniach 13-14 lutego 2019 roku. Będzie to możliwość spotkania wysokiej klasy ekspertów w jednym czasie i miejscu, w komfortowych obiektach Targów Kielce – drugiego ośrodka kongresowo- wystawienniczego Europy Środkowo-Wschodniej.</p>

>

Więcej na temat... Polskie ogrodnictwo odgrywa znacz?c? rolę na rynkach światowych, zarówno pod względem wielkości i wysokiej jakości produkcji, jak i firm wdrażaj?cych innowacyjne technologie. Targi Kielce od 25 lat s? liderem w organizacji międzynarodowych targów techniki rolniczej w Polsce. Zakres branżowy targów HORTI-TECH obejmuje między innymi: maszyny, sprzęt i akcesoria przydatne w produkcji sadowniczo-warzywniczej od A do Z, torfy i podłoża, szklarnie i tunele foliowe, instalacje nawadniaj?ce, środki ochrony roślin, nawozy i biostymulatory, materiał szkółkarski. Targi podejmuj? zagadnienia handlu owocami i warzywami, służ? współpracy z międzynarodowymi organizacjami targowymi i branżowymi z zakresu sadownictwa i warzywnictwa. Podczas targów sadowniczo-warzywniczych w Kielcach można spotkać przedstawicieli wszystkich licz?cych się w Polsce grup producenckich i stowarzyszeń branżowych.

Konferencja FruitPRO to najważniejsze w Polsce branżowe spotkanie producentów owoców, na której obecni s? wykładowcy z całego świata, prezentuj?cy najnowsze rozwi?zania dla sadownictwa. W 2019 roku po raz pierwszy konferencja będzie towarzyszyła targom HORTI-TECH.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!