Aktualności firm stowarzyszonych

HOL-EXPO - pomoc drogowa po raz drugi w Targach Kielce

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Jedyna wystawa branży pomocy drogowych w Europie Środkowo-Wschodniej czyli Targi Polska Pomoc Drogowa HOL-EXPO , po raz kolejny odbędzie się w Targach Kielce od 23 do 25 października 2018 roku. </span></p>

>

Zakres branżowy HOL-EXPO obejmuje pojazdy pomocy drogowej, ofertę producentów zabudów pomocy drogowej oraz osprzętu, oświetlenie ostrzegawcze i robocze do pomocy drogowej, także wyci?garki, przyci?garki hydrauliczne i elektryczne, systemy mocowania i podnoszenia ładunku, hydraulikę siłow? i sterowanie radiowe. Swoje propozycje przedstawiły także towarzystwa ubezpieczeniowe, asystorzy obsługuj?cy systemy asistance oraz firmy pomocy drogowej.

Poprzedni? edycję wydarzeń odwiedziło ponad 5,5 tysi?ca branżowych zwiedzaj?cych.

HOL-EXPO jako część dużego motoryzacyjnego wydarzenia, po raz kolejny odbędzie się razem z Międzynarodowymi Targami Transportu Zbiorowego TRANSEXPO. Współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa. Zapraszamy!

WWW.holexpo.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!