Aktualności firm stowarzyszonych

Hogan Lovells doradcą prawnym Przewozów Regionalnych sp. z o.o. przy finansowaniu udzielonym przez Europejski Bank Inwestycyjny na modernizację i zakup taboru kolejowego

<p style="text-align: justify;">Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (większościowy pakiet udziałów) i samorządów wszystkich województw – w dniu 16 grudnia 2016 roku podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę na kredyt do kwoty 200 mln złotych, z którego środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie pierwszej rządowej inwestycji w Planie Junckera. W uroczystości podpisania uczestniczyli m. in. Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów oraz Vazil Hudák, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.</p>

>

Zakup nowego taboru oraz pełna modernizacja aktualnego taboru (razem 55 składów) wpisuj? się w plan restrukturyzacji spółki. Doradcami banku w tej transakcji byli prawnicy z kancelarii Hogan Lovells: Rafał Grochowski – radca prawny i partner, Elżbieta Rablin-Schubert – adwokat oraz Anna Kuczewska – adwokat. Zespół Departamentu Bankowości i Finansowania Inwestycji Infrastrukturalnych Hogan Lovells opracował zarówno strukturę finansowania jak i dokumentację dotycz?c? całej transakcji. Jednym z elementów tej struktury s? umowy wieloletnie zawierane z samorz?dami województw na świadczenie przez spółkę usług przewozowych na ich obszarze. Proces odnowy taboru potrwa do końca 2018 roku.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!