Aktualności firm stowarzyszonych

Gwarancja jakości Mercure

<p style="text-align: justify;">Ponad 80% hoteli Mercure w Polsce zrealizuje światową strategię „Gwarancja Jakości Mercure”. Koncepcja opiera się na 96 punktach kontroli obejmujących m.in. zameldowanie i wymeldowanie, zagwarantowanie jednolitego poziomu standardów usług we wszystkich 53 krajach, w których marka jest obecna. Mercure to pierwsza sieć hoteli kategorii średniej oferująca gościom gwarancję jakości na międzynarodowym poziomie.</p>

>

„Gwarancja Jakości Mercure” stawia na wysoki standard usług i reagowanie na wszelkie potrzeby gości.

System opiera się na trzech zobowi?zaniach:

1. Dostępność: czynna cał? dobę infolinia (2424), dostępna jest w całej sieci Mercure i umożliwia gościom kontakt z osob? odpowiedzialn? za jakość w hotelu, która w razie potrzeby udzieli im pomocy i informacji.

2. Reagowanie na potrzeby gości: zespoły zobowi?zuj? się niezwłocznie znaleźć rozwi?zanie odpowiadaj?ce oczekiwaniom gości.

3. Dbałość: hotelarze zapewniaj?, że nieustannie podwyższaj? standard świadczonych przez nich usług poprzez analizę ponad 10 000 ankiet miesięcznie.

To unikalne podejście oparte jest na 96 punktach kontroli jakości, obejmuj?cych cały pobyt gościa, m.in.:

• Jeżeli w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej gość znajdzie porównywaln? ofertę tego samego hotelu (te same dni pobytu, rodzaj pokoju, identyczne warunki sprzedaży) po niższej cenie, płaci on tę stawkę z 10% zniżk?.

• Osoba odpowiedzialna za jakość po stronie hotelu jest osi?galna przez cały czas. Telefon na infolinię 2424 musi zostać odebrany po nie więcej niż 5 dzwonkach.

„Gwarancja Jakości Mercure ma bezpośredni wpływ na poziom satysfakcji gości. Dzięki eksploracji nowych obszarów w zakresie jakości usług hotelarskich, Mercure wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego klienta, tym samym wyznaczaj?c kolejne standardy w branży. Program z pewności? umocni nasz? pozycję na rynku oraz zaproponuje nowatorskie rozwi?zania w obszarze client service - mówi Joanna Świerkosz, Dyrektor Sprzedaży, Marketingu i Dystrybucji w Grupie Hotelowej Orbis.

Rozwi?zanie z korzyści? dla gości i pracowników

„Gwarancja Jakości Mercure” podkreśla wagę szkolenia i zaangażowania zespołu. Wszyscy pracownicy, niezależnie od ich funkcji w hotelu, musz? być w stanie zadbać o potrzeby zgłaszane przez gości oraz niezwłocznie znaleźć ich rozwi?zanie. W zwi?zku z tym opracowano program szkoleniowy (sesje e-szkoleniowe), w którym wszyscy pracownicy otrzymuj? dostęp do kursów dostosowanych do ich potrzeb zawodowych.

O Mercure

Mercure jest mark? hoteli kategorii średniej należ?cych do Accor, największego światowego operatora hotelowego, obecnego w 92 krajach, z sieci? ponad 3 600 hoteli (470 000 pokoi) i 170 000 pracowników. Zarz?dzane przez entuzjastycznych hotelarzy hotele Mercure oferuj? jednolity standard jakości usług. Położone w centrum miast, nad morzem lub w górach hotele Mercure oferuj? osobom podróżuj?cym zarówno służbowo jak i rekreacyjnie prawdziwe doświadczenie gościnności. Sieć hoteli Mercure obejmuje 707 hoteli w 53 państwach na całym świecie i stanowi atrakcyjn? alternatywę w porównaniu do innych sieci hotelowych i hoteli indywidualnych, ł?cz?c w sobie dodatkowe korzyści płyn?ce z silnej międzynarodowej sieci i wysokiej jakości profesjonalnych i cyfrowych platform. Więcej informacji: mercure.com

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce, oferuj?ca 12 000 pokoi w 63 obiektach zlokalizowanych w 32 miastach w Polsce oraz w 5 hotelach w Krajach Bałtyckich. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj? jakość usługo zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor, wiod?cy na świecie operator hotelowy, który oferuje swoim gościom oraz partnerom biznesowym wiedzę oraz doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), a także właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest). Celem ich działania jest zapewnienie długoterminowego i harmonijnego rozwoju Grupy Accor w interesie jej interesariuszy.

Accor oferuje swoje usługi biznesmenom i turystom w 92 krajach, w których dysponuje 3 600 hotelami z 460 000 pokoi. Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowan? ofertę - od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod mark? Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1. Grupa Accor stworzyła efektywny system narzędzi cyfrowych, do których należ? - portal rezerwacyjny accorhotels.com, strony internetowe poszczególnych marek hotelowych oraz program lojalnościowy Le Club Accorhotels.

Accor, jako wiod?ca na świecie szkoła hotelarstwa, jest zaangażowany w rozwój talentów swoich 170 000 pracowników hoteli, działaj?cych pod markami Accor. S? oni, na co dzień ambasadorami kultury obsługi oraz innowacyjności, które zapewniaj? rozwój Grupy w okresie ponad 45 lat jej istnienia.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!