Guyader Gastronomie podsumowuje misję w Polsce

Guyader Gastronomie, oferujący wysokiej jakości produkty spożywcze z Bretanii skorzystał ze wsparcia CCIFP przy poszukiwaniu klientów w Polsce.

Działania prowadzone przez CCIFP dla firmy Guyader zakończyły się sukcesem i przyniosły kilku nowych klientów dla firmy. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem misji przygotowanym przez Guyader Gastronomie.

Dziękujemy za dobrze przygotowana misję, która pozwoliła nam na zdobycie kilku cennych kontaktów, które mamy nadzieję przerodzą się w regularną współpracę.

Systematyczny kontakt telefoniczny, który prowadzili eksperci CCIFP pozwolił na osiągniecie dobrych rezultatów. 

Przygotowany przez doradców CCIFP raport stanowi ważne i cenne źródło wiedzy o rynku w perspektywie średnio i krótkookresowej, a informacje w nim zawarte i kontakty są podane w sposób jasny i precyzyjny.

Doceniamy również wysoką jakość komunikacji, którą prowadził doradca CCIFP z nami przez cały czas trwania misji.

GUYADER GASTRONOMIE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!