Podsumowanie wydarzeń

Grupy robocze ds. strategii CCIFP

<p style="text-align: justify;">W wyniku prac członków Rady CCIFP powstały założenia nowej strategii rozwoju CCIFP. Zostały one przyjęte na Walnym Zgromadzeniu CCIFP 15 kwietnia 2014. Kolejnym etapem prac nad strategią jest utworzenia pięciu grup roboczych, które będą pracować nad rozwinięciem jednego obszaru, by wypracować konkretne propozycje działań. Wyniki prac zostaną przyjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Liczymy na Państwa zaangażowanie i czekamy na zgłoszenia do udziału w pracach grup roboczych.</p>

>

Poniżej przedstawiamy założenia naszej nowej strategii oraz obszary, które rozwijane będ? w poszczególnych grupach. Jeśli chc? Państwo przył?czyć się do ich prac prosimy o wysłanie zgłoszenia wraz z podaniem nazwy grupy na adres joanna.jaroch(@)ccifp.pl do dnia 7 maja 2014.

Grupy robocze:

  • Rozwój usług odpowiadaj?cych potrzebom firm stowarzyszonych
  • Poprawa jakości komunikacji
  • Rozwój działalności w regionach i na arenie międzynarodowej
  • Umocnienie poczucia przynależności
  • Wykorzystanie wyj?tkowości Izby i jej aspektu międzykulturowego

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!