Aktualności firm stowarzyszonych

GRUPA RENAULT, VEOLIA I SOLVAY JEDNOCZĄ WYSIŁKI NA RZECZ RECYKLINGU W OBIEGU ZAMKNIĘTYM METALI ODZYSKIWANYCH Z AKUMULATORÓW WYCOFYWANYCH Z UŻYCIA

Konsorcjum jest przykładem nowego rodzaju współpracy dotyczącej łańcucha wartości akumulatorów, która ma na celu ochronę zasobów naturalnych, zmniejszenie emisji związków węgla i wytwarzanie nowej wartości.

Bruksela i Paryż, 18 marca 2021 roku. Grupa Renault, wiodący gracz w przemyśle samochodowym wraz z firmą Veolia, światowym liderem w optymalnym zarządzaniu zasobami oraz firmą Solvay, liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii chemicznych i naukowych innowacji mają przyjemność ogłosić nawiązanie partnerskiej współpracy w celu stworzenia w Europie ekosystemu zamkniętego obiegu metali odzyskiwanych z akumulatorów.

Utworzone we wrześniu 2020 roku konsorcjum firm Veolia i Solvay zostaje w ten sposób wzmocnione przez pionierskie doświadczenia i zaangażowanie Grupy Renault w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym i cyklu życia akumulatorów samochodów elektrycznych. Partnerskie firmy zamierzają wykorzystać bogate doświadczenia firmy Solvay w tworzeniu procesów chemicznej ekstrakcji metali
z akumulatorów oraz rozległe know-how zdobyte w ciągu dziesięciu lat przez firmę Veolia w zakresie demontażu i recyklingu akumulatorów litowo-jonowych w procesach hydrometalurgicznych, jako uzupełniające się atuty strategiczne i silny argument konkurencyjności.

 W sytuacji, gdy liczba poruszających się po drogach świata samochodów elektrycznych wzrośnie z 10 milionów w 2020 roku do ponad 100 milionów w roku 2030*, stabilne i odpowiedzialne odzyskiwanie metali z akumulatorów staje się kluczowym wyzwaniem.

Dlatego też ambicją trzech firm partnerskich jest stworzenie pewnego i trwałego źródła zaopatrzenia w metale mające strategiczne znaczenie w produkcji akumulatorów. Aby ten cel osiągnąć, przedsiębiorstwa te zamierzają skorzystać ze swych odpowiednich doświadczeń na każdym etapie łańcucha wartości – od zbiórki zużytych akumulatorów, poprzez ich demontaż, a następnie ekstrakcję i oczyszczenie metali – i to przy jednoczesnym ulepszeniu istniejących obecnie procesów mechanicznych i hydrometalurgicznych stosowanych w recyklingu akumulatorów. Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii opracowanych przez firmy Solvay i Veolia, strategiczne metale będą pozyskiwane i oczyszczane. Staną się surowcem o najwyższym stopniu czystości, gotowym do ponownego użycia w produkcji nowych akumulatorów. Dotychczas metale te były odzyskiwane w postaci nadającej się jedynie do zastosowań w metalurgii, natomiast nowy proces funkcjonujący w obiegu zamkniętym przyczyni się w przyszłości do zmniejszenia negatywnego wpływu akumulatorów samochodów elektrycznych na środowisko naturalne.

Trzy firmy partnerskie uczestniczą już aktywnie w eksperymentalnej fazie budowy pilotażowej fabryki we Francji, która na skalę przedprzemysłową będzie przeprowadzać proces ekstrakcji i oczyszczania metali znajdujących się w akumulatorach wycofanych z użytku.

Luca de Meo, dyrektor generalny Renault, oznajmił: Grupa Renault traktuje cykl życia akumulatorów w sposób całościowy – od napraw w celu przedłużenia ich działania w samochodzie, poprzez opracowywanie zastosowań wtórnych związanych z przechowywaniem energii, aż po tworzenie systemu zbiórki i recyklingu akumulatorów. Jesteśmy dziś dumni, że rozszerzamy nasze zaangażowanie w ochronę środowiska nawiązując współpracę z firmami Veolia i Solvay. W sytuacji wzrostu mobilności elektrycznej naszym celem jest wdrażanie innowacyjnych i niskoemisyjnych rozwiązań w dziedzinie recyklingu, aby stworzyć możliwości trwałego zaopatrzenia w strategiczne metale niezbędne do produkcji akumulatorów. Wspólnie wypracujemy rozwiązania korzystne dla całego ekosystemu elektrycznego Europy i ugruntujemy naszą silną pozycję na strategicznym rynku surowców do produkcji akumulatorów. Wytworzymy w ten sposób wartości wykraczające poza branżę samochodową.

Antoine Frérot, dyrektor generalny Veolia, powiedział: W obliczu ogromnych wyzwań środowiskowych, przed którymi staje świat, transformacja ekologiczna jest sprawą szczególnie pilną. Wraz z Grupą Renault, która przyłączyła się do firm Veolia i Solvay, czynimy wspólnie kolejny krok w kierunku tworzenia obiegu zamkniętego, by zachować zasoby naturalne. Pokazuje to, jak pracujące razem firmy mogą zaprojektować i wdrożyć nowe rozwiązania, które poprawią stan naszego środowiska i gospodarki.

Ilham Kadri, dyrektor generalny Grupy Solvay, dodał: Nasze konsorcjum jest pięknym przykładem partnerstwa w łańcuchu wartości, które umożliwia tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do metali używanych w produkcji akumulatorów. Cieszymy się bardzo, że Grupa Renault przyłączyła się do tego konsorcjum jako strategiczny partner obiegu zamkniętego. Jej wkład w postaci surowców do recyklingu pozwala na ponowne dostarczenie oczyszczonych metali do procesu produkcji akumulatorów. Projekt nasz ilustruje ponadto sposób, w jaki Solvay wciela słowa w czyn w ramach planu trwałego rozwoju Solvay One Planet, którego celem jest co najmniej podwojenie naszych dochodów uzyskiwanych z gospodarki o obiegu zamkniętym do roku 2030.

*Źródło

***

Grupa Renault

Grupa Renault reprezentuje awangardę powstającej, nowej koncepcji mobilności.

Dzięki Aliansowi z Nissanem i Mitsubishi Motors oraz unikatowemu know-how w napędach elektrycznych, a także wzajemnie dopełniającym się pięciu markom (Renault, Dacia, Łada, Alpine i Mobilize), oferuje klientom zrównoważone i innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności. Działa w 130 krajach i zatrudnia ponad 180 tys. pracowników. W 2020 roku sprzedała 2,95 mln samochodów.

Grupa, gotowa do podjęcia wyzwań na drogach i w sporcie, realizuje ambitny projekt transformacji, skupiony na generowaniu wartości. Projekt zakłada rozwój innowacyjnych technologii i usług, nowej, zelektryfikowanej i jeszcze bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej gamy samochodów. W odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska Grupa Renault wyznaczyła sobie ambitny cel osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2050 roku.

Veolia

Grupa Veolia jest światowym liderem w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Obecna na pięciu kontynentach Grupa zatrudnia 179 000 osób. Opracowuje i wdraża rozwiązania na rzecz zarządzania zasobami wody, odpadami i zasobami energii, które przyczyniają się do trwałego rozwoju miast i przemysłu. Poprzez te trzy uzupełniające się rodzaje działalności, Veolia wpływa na zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych, na zachowanie ich dostępnych źródeł oraz na ich odnawianie.

W 2019 roku koncern Veolia zaopatrzył w wodę pitną 98 milionów mieszkańców i zapewnił oczyszczanie ścieków dla 67 milionów osób, wyprodukował blisko 45 milionów megawatogodzin energii i dokonał waloryzacji 50 milionów ton odpadów. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) w 2019 roku osiągnęła łączny obrót w wysokości 27,189 miliardów euro. www.veolia.com

Solvay

Solvay jest firmą wykorzystującą rozwiązania naukowe do tworzenia technologii, które są niezbędne w licznych dziedzinach życia codziennego. Solvay zatrudnia ponad 23 000 osób w 64 krajach. Łączy ludzi, idee i działania, by tworzyć nową wizję postępu. Grupa stara się budować trwałe wartości dostępne dla wszystkich, realizując swój program Solvay One Planet oparty na trzech założeniach: ochrona klimatu, zachowanie zasobów naturalnych i promocja lepszego życia. Innowacyjne rozwiązania Grupy przyczyniają się do tworzenia produktów bardziej bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska i trwalszych, które odnajdujemy w gospodarstwach domowych,
w żywności, dobrach konsumpcyjnych, samolotach, samochodach, akumulatorach, inteligentnych urządzeniach, zastosowaniach medycznych, systemach oczyszczania wody i powietrza. Założona w 1863 roku firma Solvay plasuje się dziś wśród trzech czołowych firm na świecie, biorąc pod uwagę większość prowadzonych przez nią rodzajów działalności, a w 2020 roku osiągnęła obroty w wysokości 9 miliardów euro. Solvay jest notowana na giełdzie Euronext w Brukseli i Paryżu (SOLB) oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej akcje (SOLVY) są wyceniane w ramach programu ADR na poziomie 1. Więcej informacji na stronie www.solvay.com.

Kontakty dla prasy

Veolia

Sophie Gaucher

sophie.gaucher(@)veolia.com

+33 6 79 42 12 06

Grupa Renault

Delphine Dumonceau

delphine.dumonceau-costes(@)renault.com

+33 6 09 36 40 53

Solvay

Anne-Elisabeth Mourey

anne-elisabeth.mourey(@)solvay.com

+33 6 07 66 31 94

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!