Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Grupa Renault przyspiesza realizację planu dekarbonizacji zakładów produkcyjnych we Francji i wdraża innowacyjne rozwiązania wspólnie z trzema firmami partnerskimi: Voltalia, ENGIE i Dalkia

Grupa Renault przyspiesza realizację planu dekarbonizacji zakładów produkcyjnych we Francji i wdraża innowacyjne rozwiązania wspólnie z trzema firmami partnerskimi: Voltalia, ENGIE i Dalkia

Boulogne-Billancourt, 24 listopada 2022 r.W ramach strategii Renaulution Grupa Renault poinformowała o przyspieszeniu realizacji planu dekarbonizacji swoich zakładów produkcyjnych dzięki nawiązaniu unikatowej współpracy partnerskiej z trzema strategicznymi podmiotami, która pozwoli Grupie osiągnąć cele w zakresie transformacji energetycznej. Ten nowy etap właśnie nabiera realnych kształtów: z Voltalią poprzez największą umowę na dostawy zielonej energii elektrycznej we Francji dla francuskich zakładów Grupy, z ENGIE poprzez pierwszy projekt głębokiej geotermii dla europejskiego kompleksu przemysłowego w Douai i z firmą Dalkia, należącą do Grupy EDF, poprzez montaż kotła na biomasę w zakładzie w Maubeuge.

Grupa Renault, zaangażowana od ponad 10 lat w działania na rzecz transformacji energetycznej, co potwierdziła w kwietniu 2021 roku w swoim Planie Klimatycznym, podtrzymuje zobowiązania osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto w zakładach kompleksu przemysłowego ElectriCity w departamencie Hauts-de-France do 2025 roku, w Europie do 2030 roku i na świecie do 2050 roku. Grupa opracowała konkretny, zakrojony na szeroką skalę plan przewidujący przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu, w szczególności poprzez wprowadzanie fotowoltaiki, energii geotermalnej i kotłów do spalania biomasy.

Luca De Meo, dyrektor generalny Grupy Renault oświadczył: Obecnie wkraczamy w strategiczny etap zmierzający do osiągnięcia neutralności węglowej w naszych zakładach. ElectriCity dzięki współpracy partnerskiej z firmą Voltalia stanie się pierwszym kompleksem produkcyjnym Grupy, który będzie zasilany zieloną i konkurencyjną energią elektryczną. Na tym nie koniec! Już teraz pracujemy nad kolejnym etapem naszego planu, mającego na celu dekarbonizację ciepła wykorzystywanego do zasilania naszych zakładów. Jesteśmy dumni z rozpoczęcia wspólnie z firmą ENGIE realizacji w Douai jednego z najbardziej ambitnych w Europie projektów dekarbonizacji kompleksu przemysłowego poprzez wyposażenie go w instalację głębokiej geotermii. Bardzo cieszymy się też z nawiązania współpracy z firmą Dalkia w celu realizacji projektu wybudowania kotła na biomasę w zakładzie w Maubeuge. Jako czołowy producent samochodów czujemy się odpowiedzialni za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i zmniejszenie śladu węglowego naszych zakładów.

Grupa Renault i Voltalia podpisują największą we Francji umowę na dostawy zielonej energii elektrycznej

Grupa Renault i Voltalia podpisały największą we Francji długofalową umowę (Corporate Power Purchasing Agreement) na dostawy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy
350 megawatów, co odpowiada produkcji, która do roku 2027 powinna sięgnąć około 500 gigawatogodzin rocznie. Umowa zawarta na okres 15 lat jest jedynym takim kontraktem we Francji pod względem wielkości dostarczanej mocy. Dzięki tej długofalowej umowie Grupa Renault pokryje nawet do 50% zużycia energii elektrycznej związanej z jej działalnością produkcyjną na terenie Francji do 2027 roku.

Voltalia zainstaluje na terytorium Francji panele fotowoltaiczne, których łączna moc powinna w 2025 roku sięgnąć około 100 megawatów. Łączna moc udostępniona Grupie Renault przez Voltalię będzie w kolejnych latach systematycznie zwiększana aż do 350 megawatów w 2027 roku. Umowa pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną zakładu w Cléon i na zrównoważoną energię elektryczną kompleksu przemysłowego ElectriCity, największego i najbardziej efektywnego centrum produkcji samochodów elektrycznych w Europie, którego produkcja powinna do 2025 roku osiągnąć poziom 500 tysięcy samochodów rocznie.

Sébastien Clerc, dyrektor generalny firmy Voltalia, powiedział: Voltalia jest dumna ze swej roli uprzywilejowanego partnera w nowym etapie Planu Klimatycznego Grupy Renault i możliwości aktywnego przyczynienia się do osiągnięcia celu, jakim jest zerowa emisja netto CO2 zakładów kompleksu przemysłowego ElectriCity. Dostarczanie energii elektrycznej z odnawialnych, niskoemisyjnych, konkurencyjnych źródeł w celu zmniejszenia emisji CO2 stanowi trzon codziennej działalności firmy Voltalia. Bardzo cieszymy się z nawiązania tej ważnej partnerskiej współpracy, która ilustruje naszą zdolność odgrywania ważnej roli we wprowadzaniu ekologicznych rozwiązań energetycznych we Francji.

Grupa Renault i firma ENGIE opracowują unikatowy w skali europejskiej projekt wykorzystania głębokiej geotermii w zakładzie w Douai

Ten ważny projekt wchodzi w skład umowy zakupu ciepła Heat Purchase Agreement (HPA), przewidującej zaopatrywanie zakładu w ciepło zdekarbonizowane i zastąpienie 70% zapotrzebowania na gaz ciepłem z lokalnych, odnawialnych źródeł. Ta partnerska współpraca została podpisana na okres 15 lat. Angażując się w ten projekt Grupa Renault umocni swoją pozycję lidera
w zakresie dekarbonizacji zakładów produkcyjnych do niej należących.

Pod koniec 2023 roku firma ENGIE rozpocznie – siłami swojej spółki zależnej ENGIE Solutions – prace wiertnicze na terenie zakładu w Douai w celu czerpania wód geotermalnych (130–140°C) z głębokości 4000 metrów, które pozwolą na pozyskanie ciepła potrzebnego w procesie produkcyjnym i do ogrzewania zakładu poczynając od 2025 roku. Wody geotermalne będą następnie zawracane do ich naturalnego złoża. Po uruchomieniu instalacja geotermalna będzie generowała w trybie ciągłym moc około 40 MW. W okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, energia geotermalna mogłaby być wykorzystywana do produkcji zielonej energii elektrycznej.

Cécile Prévieu, zastępczyni dyrektora generalnego ds. działalności Energy Solutions, powiedziała: Jesteśmy dumni z bycia jedną z firm partnerskich, którym marka Renault zaufała w kwestii dekarbonizacji swojej działalności. Technologiczne zaawansowanie, jakim cechuje się ta instalacja geotermalna zastosowana w dużym zakładzie produkcyjnym stanowi świadectwo naszego know-how i naszej zdolności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących ułatwianiu transformacji energetycznej naszym klientom. Oferujemy odważne, trwałe rozwiązania, które gwarantują najwyższą wydajność w warunkach eksploatacyjnych.

Grupa Renault i Dalkia należąca do Grupy EDF nawiązują współpracę partnerską mającą na celu dostarczanie zdekarbonizowanego ciepła dla zakładu w Maubeuge

Grupa Renault i firma Dalkia, należąca do Grupy EDF, specjalizująca się w energii odnawialnej, podpisały 15-letnią umowę partnerską na dostawę zdekarbonizowanego ciepła do zakładu Renault
w Maubeuge poprzez zainstalowanie na terenie zakładu kotła na biomasę i systemów odzyskiwania ciepła odpadowego. Kocioł ten, o mocy 15 MW, powinien umożliwić zakładowi pokrycie do 2025 roku 65% zapotrzebowania na gaz ciepłem z lokalnych i odnawialnych źródeł.

Sylvie Jéhanno, dyrektor generalna Grupy Dalkia, powiedziała: Chciałabym podziękować Grupie Renault za okazane nam zaufanie. Dekarbonizacja przemysłu stanowi trzon naszej działalności,
a naszym specjalistom bardzo zależy na tym, aby z projektu zbudowania kotła na biomasę w zakładzie w Maubeuge uczynić wzorzec dla transformacji energetycznej tego regionu.

Plan dekarbonizacji obejmuje wszystkie zakłady Grupy Renault na czterech kontynentach objętych działalnością Grupy. W ramach odchodzenia od kopalnych źródeł energii i transformacji w kierunku źródeł odnawialnych Grupa Renault otacza się siecią podmiotów partnerskich w celu wdrażania swojej strategii dekarbonizacji na całym świecie.

Zapoznaj się z inicjatywami Grupy Renault mającymi na celu dekarbonizację jej zakładów produkcyjnych na całym świecie:

Więcej informacji o Planie Klimatycznym Grupy Renault

****

Grupa Renault

Grupa Renault reprezentuje awangardę powstającej, nowej koncepcji mobilności. Dzięki Aliansowi z Nissanem i Mitsubishi Motors oraz unikatowemu know-how w napędach elektrycznych, a także wzajemnie dopełniającym się czterem markom (Renault, Dacia, Alpine i Mobilize) oferuje klientom zrównoważone i innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności. Działa w ponad 130 krajach i w 2021 roku sprzedała 2,7 mln samochodów. Blisko 111 tysięcy pracowników każdego dnia realizuje misję grupy, aby mobilność zbliżała ludzi. Grupa, gotowa do podjęcia wyzwań na drogach i w sporcie, realizuje ambitny projekt transformacji, skupiony na generowaniu wartości. Projekt zakłada rozwój innowacyjnych technologii i usług, nowej, zelektryfikowanej i jeszcze bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej gamy samochodów. W odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska Grupa Renault wyznaczyła sobie ambitny cel osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2040 roku. https://www.renaultgroup.com/

Voltalia

Voltalia jest jednym z wiodących światowych podmiotów w sektorze odnawialnych źródeł energii. Grupa produkuje i sprzedaje energię elektryczną ze swoich wiatrowych, słonecznych, wodnych, biomasowych i magazynowych instalacji energetycznych. Dysponuje instalacjami już eksploatowanymi i takimi, które są w trakcie budowy, o łącznej mocy ponad 2,4 GW oraz portfelem projektów w trakcie realizacji na łączną moc 13,6 GW.

Voltalia jest również dostawcą usług i wspiera swoich klientów w zakresie odnawialnych źródeł energii na wszystkich etapach, od projektowania po eksploatację i przeglądy.

Voltalia jako pionier na rynku biznesowym dysponuje również kompleksową ofertą dla firm, poczynając od dostaw zielonej energii elektrycznej poprzez lokalną produkcję własnej energii elektrycznej aż po usługi związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej.

Firma Voltalia zatrudnia 1450 pracowników w 20 krajach na 4 kontynentach, dzięki czemu jest w stanie działać na rzecz swoich klientów globalnie.

Voltalia jest notowana na rynku regulowanym Euronext w Paryżu (FR0011995588 – VLTSA) i wchodzi w skład indeksów Enternext Tech 40 oraz CAC Mid&Small. Spółka figuruje również w Gaïa-Index, indeksie spółek odpowiedzialnych o średniej kapitalizacji.

ENGIE

ENGIE jest jedną z wiodących światowych grup działających w sektorze niskoemisyjnych źródeł energii i związanych z nimi usług. Grupa, zatrudniająca 101 500 pracowników, każdego dnia wspólnie ze swoimi klientami, firmami partnerskimi i interesariuszami angażuje się w działania przyspieszające przejście do świata neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez wdrażanie bardziej energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. ENGIE, kierująca się swymi statutowymi celami, godzi wyniki ekonomiczne z pozytywnym wpływem na ludzi i planetę i opiera się na swoich kluczowych obszarach działalności (gaz, energia odnawialna, usługi), aby oferować swoim klientom konkurencyjne rozwiązania.

Obroty w 2021 roku: 57,9 miliarda euro. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI) i jest reprezentowana w głównych międzynarodowych indeksach finansowych (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) i pozafinanowych (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris – Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG i Stoxx Global 1800 ESG).

Dalkia – wspólnie stawmy czoła wyzwaniom klimatycznym!

Od 85 lat Dalkia, spółka zależna Grupy EDF i lider w dziedzinie usług energetycznych, rozwija i inwestuje w odnawialne źródła energii i technologie odzyskiwania energii oraz oferuje długofalowe wsparcie swoim klientom w zakresie rozwiązań służących oszczędzaniu energii i obniżaniu emisji CO2. Blisko 20 000 pracowników Dalkii zatrudnionych we Francji i za granicą utrzymuje i obsługuje instalacje energetyczne w zakładach przemysłowych, budynkach usługowych, siedzibach władz lokalnych, placówkach służby zdrowia i domach mieszkalnych z zastosowaniem innowacyjnych, wysokowydajnych rozwiązań przyspieszających dekarbonizację obiektów i regionów.

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami na ekoodpowiedzialnej stronie internetowej www.dalkia.fr

Kontakty z prasą

Grupa Renault

Juliette Faucon | juliette.faucon(@)renault.com | +33 7 89 27 09 92

Voltalia

Relacje inwestorskie:

Loan Duong |invest(@)voltalia.com | +33 1 81 70 37 00

 

Kontakty z prasą:

Jennifer Jullia| jjullia(@)actifin.fr | +33 1 56 88 11 11

 

ENGIE

Jennifer Jullia| engiepress(@)engie.com | +33 1 44 22 24 35

 

Dalkia

Juliette Faucon | elisabeth.lebout(@)dalkia.fr | +33 6 11 01 27 36

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!