Aktualności firm stowarzyszonych

Grupa Eiffage: elektrownia fotowoltaiczna na Jamajce

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Eiffage Energía – spółka z Grupy Eiffage – wraz z międzynarodowym francuskim koncernem z branży energetycznej Schneider Electric zbudują na Jamajce elektrownię fotowoltaiczną o szczytowej mocy 51,5 MW</strong></span><sub><span style="font-size: small;"><strong>P</strong></span></sub><span style="font-size: small;"><strong>. Wartość podpisanego kontraktu wynosi niemal 55 milionów euro.</strong></span></span></p>

>

Elektrownia o nazwie „Paradise Park” powstanie w regionie Westmoreland, położonym na południowo-zachodnim krańcu wyspy, ponad 150 kilometrów na zachód od Kingston – stolicy Jamajki. Głównym udziałowcem elektrowni jest francuski producent „zielonej” energii NEOEN, a finansowanie projektu w wysokości 64 milionów dolarów zapewni m.in. francuski fundusz inwestycji rozwojowych PROPARCO.

Generalnym wykonawc? „Paradise Park” jest konsorcjum, w którego skład wchodzi Eiffage Energía, hiszpańska spółka zależna z Grupy Eiffage. Gotowa elektrownia zostanie oddana do użytku w pierwszej połowie 2019 roku. Poza budow?, w ci?gu najbliższych 20 lat Eiffage Energía będzie odpowiadała także za konserwację i serwis techniczny elektrowni.

Elektrownia fotowoltaiczna „Paradise Park” jest budowana w ramach realizacji Narodowej Polityki Energetycznej Jamajki na lata 2009-2030. Zgodnie z jej założeniami, udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii elektrycznej na Jamajce ma wzrosn?ć z 5% w 2008 roku do 20% w 2030 roku. W 2008 roku energia ze źródeł odnawialnych pochodziła z elektrowni wodnych i farm wiatrowych. Od 2008 roku na Jamajce powstał szereg mniejszych instalacji z panelami słonecznymi i jedna większa elektrownia o mocy 28 MWP, ale w chwili ukończenia „Paradise Park” będzie największ? elektrowni? fotowoltaiczn? na wyspie.

W tym samym okresie udział energii generowanej z ropy naftowej ma zmniejszyć się z 95% w 2008 roku do 30% w 2030. Docelowo w 2030 roku tzw. miks energetyczny Jamajki zostanie mocno zdywersyfikowany i pojawi się w nim także energia wytwarzana z gazu ziemnego (42%) i pozostałych źródeł (8%).

Jest to już kolejny duży kontrakt Eiffage w segmencie energii odnawialnej. Dotychczas spółki z Grupy Eiffage wybudowały na całym świecie elektrownie słoneczne o ł?cznej mocy ponad 1,5 GW. Wśród nich s? m.in.:

 • największa fotowoltaiczna elektrownia w Europie „Constantin” o mocy 300 MWP w  Cestas k/ Bordeaux w południowo-zachodniej Francji, oddana do użytku w 2015 roku;
 • elektrownia „Quilapilún” o mocy 110 MWP w Chile, w pobliżu stolicy kraju – Santiago, jedna z największych elektrowni fotowoltaicznych w Ameryce Łacińskiej, oddana do użytku w 2017 roku;
 • elektrownia „Ten Merina” o mocy 30 MWP w Senegalu, 120 km na północny wschód od stolicy kraju – Dakaru, oddana do użytku na pocz?tku 2018 roku;
 • elektrownia o mocy 50 MWP w Toujounine, na przedmieściach stolicy Mauretanii – Nawakszut, oddana do użytku w 2018 roku.

W 2018 roku Eiffage ukończy również elektrownię „Huatacondo” o mocy 98 MWP budowan? obecnie na pustyni Atakama w Chile.

Elektrownia fotowoltaiczna na Jamajce w skrócie:

 • Nazwa elektrowni: „Paradise Park”
 • Lokalizacja: region Westmoreland, Jamajka
 • Moc szczytowa: 51,5 MW<sub>P</sub>
 • Wartość kontraktu: 55 mln euro</li>
 • Główny udziałowiec: NEOEN</li>
 • Główny wykonawca: konsorcjum Eiffage Energía i Schneider Electric</li>
 • Serwis techniczny i konserwacja (20 lat): Eiffage Energía</li>
 • Planowany termin oddania do użytku: pierwsza połowa 2019 roku</li>

***

Eiffage Energía, spółka zależna Eiffage Énergie Systèmes, jest jedn? z wiod?cych firm buduj?cych infrastrukturę produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Spółka zrealizowała pod własn? mark? wiele kontraktów na całym świecie, m.in. pomogła zbudować prawie jedn? trzeci? instalacji fotowoltaicznych w Chile. Eiffage Energía współpracuje z największymi światowymi firmami energetycznymi; w ramach tej współpracy wybudowała już ponad 50 elektrowni słonecznych i 85 farm wiatrowych na całym świecie. Oprócz działalności zwi?zanej z wytwarzaniem energii, Eiffage Energía jest bardzo aktywna w sektorze przesyłu i dystrybucji energii a także oferuje usługi przy konserwacji i serwisie instalacji solarnych i  wiatrowych. Więcej o Eiffage Energia - http://www.energia.eiffage.es/en/  

Eiffage Energía należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Grupa Eiffage zatrudnia ponad 65 tysięcy pracowników i osi?ga roczne obroty na poziomie 15 mld euro. Na całym świecie Grupa Eiffage słynie ze śmiałych, ambitnych i bardzo wymagaj?cych realizacji. Przedstawicielem Grupy Eiffage w Polsce jest Eiffage Polska Budownictwo.

Biuro prasowe Eiffage w Polsce:

Barbara Czerniawska
E: media@eiffage.com
T: +48 604 16 16 06

Joanna Cendrowska
Rzecznik prasowy Eiffage w Polsce
E: joanna.cendrowska@eiffage.com
T.: +48 22 566 48 00

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!