Izba

Grupa EDF dołącza do francuskiej reprezentacji na Forum w Karpaczu

Grupa EDF jest zintegrowanym koncernem energetycznym, obecnym we wszystkich obszarach tej branży. Grupa EDF to światowy lider w dziedzinie niskoemisyjnej energetyki, ze zróżnicowaną strukturą produkcji, opartą głównie na energii jądrowej i odnawialnej. Celem EDF jest budowanie przyszłości opartej na zerowym bilansie energetycznym (CO₂) dzięki energii elektrycznej oraz innowacyjnym rozwiązaniom i usługom, które przyczynią się do ochrony planety, dobrobytu i rozwoju gospodarczego. W 2022 r. Grupa EDF osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 143,5 mld euro.

Kluczowe dane o Grupie EDF:

  1. Ponad 171 000 pracowników grupy EDF na całym świecie
  2. 52 g CO₂ na 1KWh wytworzonej we Francji energii, to ~5x mniej niż europejska średnia
  3. >97% energii wytwarzanej przez EDF we Francji, wolnej od CO₂, dzięki elektrowniom jądrowym i źródłom odnawialnym
  4. 90% energii wytwarzanej przez EDF na świecie bez generowania emisji CO₂
  5. 143,5 mld € obrotu w 2022 r.
  6. 67 reaktorów w eksploatacji i 3 w budowie na świecie
  7. 50 000 pracowników zatrudnionych w energetyce jądrowej
  8. Ponad 800 osób zatrudnionych w grupie EDF w Polsce
  9. Oferta budowy w Polsce 4 do 6 EPR, pokrycie od 25 do 37% przewidywanego zużycia energii elektrycznej w Polsce w 2035r.
  10. 36-55 mln ton emisji CO₂ rocznie mniej dzięki budowie EPR w Polsce

Więcej informacji na temat wspólnej reprezentacji firm CCIFP na Forum Ekonomicznym w Karpaczu: TUTAJ

Więcej informacji o Grupie EDF: EDF, wiodący partner w sektorze jądrowym | EDF Poland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!