Aktualności firm stowarzyszonych

Grupa Credit Agricole Polska - Nominacje

Anna Bąkowska została nominowana na stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Grupy Credit Agricole Polska. Od 1 lipca 2009 roku Anna Bąkowska, która dotychczas pełniła funkcje Dyrektora Departamentu Prawnego w Europejskim Funduszu Leasingowym SA, obejmuje nowo utworzone stanowisko w ramach Grupy CA Polska.

Powierzono jej obowiązki związane z koordynacją oraz strategią rozwoju spółek należących do grupy Credit Agricole w Polsce. Credit Agricole to jedna z największych grup finansowych w Europie. W skład grupy w Polsce wchodzą Lukas Bank SA, Europejski Fundusz Leasingowy SA, Calyon SA Oddział w Polsce (bankowość korporacyjna i inwestycyjna) oraz Cali Europe Oddział w Polsce (ubezpieczenia na życie).

Anna Bąkowska ukończyła studia prawnicze oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie uzyskała tytuł Radcy Prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na rynku finansowym pracując między innymi dla banków, międzynarodowych kancelarii prawnych, firm doradztwa gospodarczego oraz agencji zajmującej się prywatyzacją mienia Skarbu Państwa.

W Europejskim Funduszu Leasingowym Anna Bąkowska pracuje od 2004 roku.
 

Grupa Crédit Agricole

Grupa Crédit Agricole, której centralnym podmiotem jest bank Crédit Agricole S.A. jest grupą finansową o zasięgu międzynarodowym obecną w ponad 70 krajach świata. We Francji zajmuje w sektorze bankowym pozycję lidera, należąc równocześnie do największych banków na świecie pod względem kapitałów własnych. Grupa zajmuje również pierwsze miejsce pośród grup bankowych w Europie pod względem przychodów z bankowości detalicznej. Crédit Agricole posiada rating długoterminowy na poziomie Aa1 nadany przez agencję ratingową Moody’s, rating AA- przyznany przez S&P oraz AA- przyznany przez agencję Fitch (perspektywa stabilna). Od grudnia 2001 Crédit Agricole S.A., centralny podmiot grupy, jest spółka giełdową, notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu. Jej kapitalizacja rynkowa na koniec 2008 r. wynosiła 24,4 mld EUR. Grupa CA zatrudnia na całym świecie blisko 160 tys. pracowników (2008). Łącznie obsługuje na świecie 58 miliony klientów indywidualnych w obszarze bankowości detalicznej poprzez 11 tys. oddziałów zlokalizowanych w 20 krajach świata. Grupa jest obecna w 70 krajach w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Grupa Crédit Agricole działa w następujących obszarach (liniach biznesowych): bankowość detaliczna we Francji; międzynarodowa bankowość detaliczna. wyspecjalizowane usługi finansowe (kredyty konsumpcyjne, leasing, factoring); zarządzanie aktywami, ubezpieczenia, private banking; bankowość korporacyjna i inwestycyjna.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!