Aktualności firm stowarzyszonych

Grupa Azoty przejmie lidera nawozów specjalistycznych. Spółka podpisała umowę nabycia Grupy COMPO EXPERT

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify">Warszawa, 6 września 2018 r. – Grupa Azoty zawarła dzisiaj ze spółką Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Holandii (należącą do funduszu kapitałowego XIO z siedzibą w Londynie) warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy COMPO EXPERT, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych. Finalizacja transakcji będzie mogła nastąpić po uzyskaniu zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. oraz zgód właściwych organów kontroli łączenia przedsiębiorstw, wymaganych w niektórych krajach prowadzenia działalności. Całkowita cena nabycia 100% udziałów w Grupie COMPO EXPERT nie przekroczy 235 mln EUR i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. PwC było wiodącym doradcą transakcyjnym w tym procesie.</p>

>

Zakres prac PwC obejmował kompleksowe doradztwo transakcyjne i podatkowe. W skład zespołu doradców wchodzili: Wojciech Słowiński, Jolanta Kokosińska, Rafał Dróbka, Michał Nowacki, Piotr Rudzki, Maciej Szumieluk, Tomasz Dziubak, Mateusz Krupowies i Mikołaj Rałowski.  

Akwizycja COMPO EXPERT to kolejny istotny etap ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach. Jako PwC jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tym procesie i wspierać Grupę Azoty w rozwoju jej biznesu. W imieniu wszystkich ekspertów PwC zaangażowanych w projekt, gratuluję Zarz?dowi Grupy Azoty tej przełomowej transakcji” – mówi Wojciech Słowiński, partner w PwC.  

Grupa Azoty to największa w Polsce i jedna z kluczowych w Europie grup kapitałowych w branży nawozowo-chemicznej. Spółka jest drugim największym producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej. Grupa Azoty zajmuje równie siln? pozycję w pozostałych segmentach swojej działalności, oferuj?c w swoim portfolio takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, plastyfikatory, alkohole OXO czy biel tytanowa. Produkty Grupy Azoty znajduj? szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki.  

COMPO EXPERT jest jednym z globalnych liderów segmentu nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne - w Niemczech oraz w Hiszpanii. COMPO EXPERT realizuje sprzedaż do ponad 100 krajów na całym świecie i zatrudnia ponad 600 wysoko wykwalifikowanych pracowników.

***

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwi?zywanie kluczowych problemów. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 236 tys. osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 4 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC pwc.pl/subskrypcje.
Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!