Aktualności firm stowarzyszonych

Grupa Air France – KLM uruchamia korporacyjny program wsparcia dla zrównoważonego paliwa lotniczego „Corporate SAF”

Warszawa, 29.01.2021 - Grupa Air France-KLM uruchomiła innowacyjny program, dzięki któremu jej klienci korporacyjni będą mogli neutralizować ślad węglowy, pozostawiany przez ich podróże lotnicze. Teraz firmy, które korzystają z Air France i KLM w trakcie swoich podróży służbowych, będą mogły oszacować emisję dwutlenku węgla związaną z ich przelotami i określić roczny wkład, jakim mogłyby wspomóc powołany do życia program „Corporate SAF”. Zgromadzone w ten sposób fundusze zostaną w całości przeznaczone na pozyskiwanie i wykorzystywanie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) przez Grupę Air France – KLM.

Inwestując w program, firmy podejmują konkretne działania w celu ograniczenia emisji CO₂ i przyczyniają się do ekologicznej transformacji sektora transportu lotniczego poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań. Powołanie wspomnianego programu stanowi ważny krok w kierunku szerszego komercyjnego wykorzystania paliw alternatywnych, który jednocześnie buduje zaangażowanie firm w zrównoważoną przyszłość lotnictwa.

Zrównoważone paliwa lotnicze – jako główny czynnik w redukcji emisji CO.

Air France i KLM od wielu lat angażują się w programy badawczo-rozwojowe w zakresie paliw alternatywnych. W 2011 r. obie linie lotnicze, jako jedne z pierwszych wykonały komercyjne loty na biopaliwie, demonstrując tym samym możliwą alternatywę dla paliw kopalnych, którą można wykorzystywać w lotnictwie. Współczesne technologie umożliwiają produkcję zrównoważonego paliwa lotniczego ze zużytego oleju, bio odpadów i pozostałości leśnych, nie powodując tym samym wylesiania i nie zajmując terenów pod produkcję żywności.

Zrównoważone paliwo lotnicze można łączyć z tradycyjnym paliwem kopalnym i stosować bez koniecznych modyfikacji silnika odrzutowego. Zastosowaniem takiej mieszanki można obniżyć emisję CO₂ generowaną podczas lotu o ponad 85% w porównaniu z konwencjonalną kerozyną. Jednak udział paliwa zrównoważonego w całkowitej ilości zużywanego rocznie paliwa jest nadal bardzo mały. Przykładowo SAF stanowiło około 1% w działalności KLM w 2019 roku. Przyczyną jest bardzo ograniczona dostępność i wysokie koszty produkcji, które przekładają się na cenę rynkową SAF, które jest trzy razy droższe od tradycyjnego paliwa lotniczego.

Obecnie głównym wyzwaniem jest budowa i rozwój sektora przemysłu zajmującego się produkcją i doskonaleniem paliw zrównoważonych. Dzięki stworzonemu programowi, klienci korporacyjni Air France i KLM będą mogli wnieść do niego konkretny wkład, co pozwoli SAF stopniowo upowszechniać się na rynku.

W czasach, gdy troska o klimat zajmuje centralne miejsce w strategii wielu firm, program powołany przez Grupę Air France-KLM stwarza możliwość aktywnego udziału w redukcji emisji dwutlenku węgla w kontekście podróży służbowych.

„Linie Air France i KLM od wielu lat pracują nad zmniejszeniem swojego wpływu na środowisko. Uruchomienie programu korporacyjnego SAF jest kolejnym dowodem naszego silnego zaangażowania, które doprowadziło do konkretnych działań. Dzięki ofiarowanym funduszom, uczestniczące w programie firmy staną się w przyszłości partnerami w transformacji energetycznej sektora lotniczego. Mamy nadzieję, że będzie to ważny krok w realizacji odpowiedzialnej ekologicznie polityki wielu firm.” - powiedział Henri de Peyrelongue, wiceprezes wykonawczy ds. Sprzedaży w Air France-KLM

Jednocześnie pod koniec ubiegłego roku Grupa Air France KLM Martinair Cargo uruchomiła pierwszy na świecie program mający na celu rozwój, popularyzację i wykorzystywanie zrównoważonego paliwa lotniczego w branży towarowego transportu lotniczego, umożliwiając spedytorom, operatorom cargo i ich klientom aktywny udział w redukcji emisji CO₂. Jako pierwsza do programu przystąpiła firma Kuehne+Nagel, która zainwestowała fundusze, aby neutralizować ślad węglowy swojej działalności na trasie między Los Angeles a Amsterdamem, korzystając z regularnych lotów Air France KLM Martinair Cargo. Jest to pierwsza neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla trasa lotnicza cargo.

Kontakt dla prasy:

Agnieszka Plewczyńska

Agencja No-Name PR

e-mail: no.name.pr.agency@gmail.com

Tel. 536 924 839

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!