Analizy i badania

Grudniowe wskaźniki koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały wstępne grudniowe wskaźniki koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek. Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zmniejszył się w grudniu do 54,0 pkt. wobec 54,2 pkt. w listopadzie. Spadek indeksu wynikał z niższych wartości wskaźników w Niemczech (54,9 pkt. w grudniu wobec 55,2 pkt. w listopadzie) oraz we Francji (50,3 pkt. wobec 51,0 pkt.).</p>

>

Na zmniejszenie indeksu w Niemczech złożyły się zarówno obniżenie aktywności w sektorze usług jak i spadek składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie. Pogorszenie koniunktury we Francji wynikało z niższej aktywności w sektorze usług, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływała wyższa składowa dla bież?cej produkcji w przetwórstwie. W pozostałych krajach strefy euro uwzględnionych w badaniu odnotowano poprawę koniunktury. W IV kw. zagregowany indeks PMI dla strefy euro zwiększył się nieznacznie do 54,1 pkt. wobec 53,9 pkt. w III kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalne tempo wzrostu PKB w strefie euro w IV kw. wyniesie 0,4% wobec 0,3% w III kw., a w całym 2015 r. PKB zwiększy się o 1,5% wobec wzrostu o 0,9% w 2014 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!