Aktualności firm stowarzyszonych

Griltex uruchomił najnowocześniejszą w Europie linię produkcyjną do wytwarzania folii wytłaczanych

<p style="text-align: justify;">W lutym 2014 roku uruchomiliśmy najnowocześniejszą w Europie linię produkcyjną do wytwarzania folii wytłaczanych. Nowy materiał posiada innowacyjny, opatentowany system łączenia pozwalający na zwiększenie efektywności i funkcjonalności w zastosowaniach w budownictwie. Cechy szczególne nowego materiału to: łatwy i skuteczny montaż, 100% szczelności połączeń, zachowana liniowość materiału, szerokości do 4m.</p>

>

Inwestycja firmy GRILTEX była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność Przedsiębiorstw” Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP, Schemat III Projekty Inwestycyjne zakładaj?ce nabycie i zastosowanie nowych rozwi?zań technologicznych WRPO na lata 2007-2015, Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Griltex poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania membran izolacyjnych”. Pocz?tek inwestycji nastapił w marcu 2013, a zakończenie w lutym 2014. Całkowita wartość inwestycji 8 000 000 zł netto.

Przedmiotem inwestycji jest linia technologiczna do produkcji membran z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Produkt został zgłoszony do opatentowania i uzyskał numer P.398866. Inwestycja pozwoli na wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego produktu: geomembrany oraz udoskonalenie produktu: geokompozytu. Dzięki temu firma wzmocni swoj? podstawow? działalność, a także rozszerzy j? o udział w niszowym rynku. Wszystko to przyczyni się do znacznego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Innowacyjność dotyczy procesu wytwarzania wytłaczanych geomembran izolacyjnych z wytłaczanego polietylenu wysokiej gęstości z nowatorskim sposobem szczelnego, ł?czenia arkuszy membrany. Dzięki temu rozwi?zaniu możliwe jest wytwarzanie geomembrany wytłaczanej z zaprojektowanym nowym systemem szczelnego ł?czenia pozwalaj?cego na tworzenie wielkopowierzchniowych uszczelnień w kontakcie z gruntem. Nowe kalandry i udoskonalenia w fazie kształtowania masy polietylenowej formuj? i profiluj? tworzywo do kształtu zgodnego z oczekiwan? form? i kształtem. Dołożenie do linii produkcyjnej urz?dzeń modeluj?cych w procesie kalandrowania pozwala na otrzymanie bocznych profili wraz z zatrzaskami i zamkami. Dzięki tym właściwościom możliwe jest wytwarzanie produktu o niespotykanych dotychczas cechach jak: liniowość produktu, 100% szczelność poł?czeń, prostota i łatwość poł?czeń.

Katalog GRILTEX >>>

Do pobrania

Download Katalog_PL.pdf  (PDF • 10 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!