Analizy i badania

Greckie „NIE” negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1897 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek na otwarciu doszło do silnego osłabienia złotego względem euro (o ok. 0,8%. wobec poziomu pi?tkowego zamknięcia) w reakcji na podjęt? w weekend decyzję greckiego parlamentu o przeprowadzeniu referendum na temat przyjęcia warunków pomocy finansowej zaproponowanych przez wierzycieli. W dalszej części tygodnia kurs złotego ustabilizował się na poniedziałkowym poziomie i był kształtowany przede wszystkim przez nastroje inwestorów dotycz?ce sytuacji w Grecji. W środę do przejściowej aprecjacji złotego przyczynił się lepszy od konsensusu rynkowego odczyt indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa przemysłowego, a w czwartek miało miejsce jego chwilowe umocnienie w reakcji na nieznacznie słabsze od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA oraz rewizję w dół odczytu za poprzedni miesi?c. Oczekujemy, że w tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie rozwój sytuacji w Grecji. Zgodnie z ostatecznymi wynikami referendum Grecy opowiedzieli się za odrzuceniem warunków pomocy finansowej zaproponowanych przez wierzycieli (patrz powyżej). W konsekwencji oczekujemy wzrostu awersji do ryzyka i osłabienia złotego. Istotna dla kursu złotego może być również środowa publikacja Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC. Mimo, że najprawdopodobniej nie znajd? się w nich nowe, istotne informacje nt. perspektyw polityki monetarnej FED ich publikacja może oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności na rynkach. Konferencja po posiedzeniu RPP będzie naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!