Aktualności firm stowarzyszonych

Gras Savoye zmienia się w Willis Towers Watson

<p lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span><strong>Zmiana nazwy spółek i brandu Gras Savoye Polska na Willis Towers Watson Polska i Pol-Assistance na WTW Services. </strong></span></span></span><strong>Największa polska grupa działająca w obszarze ubezpieczeniowych usług brokerskich, doradczych i obsługowych Gras Savoye, w związku z wejściem w struktury globalnej grupy Willis Towers Watson zdecydowała się na zmianę nazwy oraz logo.</strong></p>

>

Funkcjonuj?ca na polskim rynku od 1987 spółka Gras Savoye sp. z o.o. – największy polski broker ubezpieczeniowy zmieniła właśnie nazwę na Willis Towers Warson Polska sp. z o.o., a jej siostrzana spółka serwisowa Pol-Assistance sp. z o.o. zmieniła nazwę na WTW Services sp. z o.o..  

„Zmiana jest nieodzown? części? prowadzenia biznesu. Otwiera się dla nas nowy rozdział, który budujemy na naszych dotychczasowych wartościach i wiedzy oraz zasobach i kulturze Willis Towers Watson. Taka zmiana jest jak góra lodowa, mam nadzieję, że dla Klientów i mediów widoczny jest jej wierzchni, ładny i niewielki kawałek, ale pod spodem jest wysiłek, ciężka praca, wiele l?duj?cych w koszu projektów zanim dojdziemy do odpowiedniego rozwi?zania. To praca wielu ludzi w Polsce, ale też w Londynie, w Dubaju, a nawet w Nowym Jorku, którym chciałabym dziś bardzo podziękować za ich ogromne zaangażowanie.” – komentuje zmianę Alexander Konopka, prezes zarz?du.  

Same struktury spółek i dane rejestrowe nie ulegaj? zmianie. Również w niezmiennym składzie działaj? zarz?dy spółek. W ramach nowych struktur na pewno poszerzy się zakres oferowanych usług, który już aktualnie obejmował pełn? obsługę w zakresie wszystkich linii ubezpieczeniowych, fachowe doradztwo, usługi likwidacji szkód i assistance oraz dystrybucję ubezpieczeń i narzędzia IT. Dodatkowo grupa wł?cza do swojej oferty usługi w zakresie doradztwa i usług kadrowych i HR oraz nowoczesnych rozwi?zań aktuarialnych dla ubezpieczeń życiowych i komunikacyjnych. W tym drugim przypadku chodzi o rozwi?zania UBI (usage based insurance) obliczaj?ce na podstawie stylu jazdy składkę ubezpieczeniow? kierowcy. W aktualnej sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych rozwi?zania te s? bardzo poż?dane.  

Loga stosowane przez nowe spółki wygl?daj? następuj?co  

Dla Willis Towers Watson sp. z o.o.

  


Dla WTW Services sp. z o.o.  

***

O Willis Towers Watson POLSKA

W Polsce pierwsza spółka stanowi?ca obecnie część Grupy została założona w 1987 roku, zaś druga trzy lata później. Willis Towers Watson jest aktualnie brokerem ubezpieczeniowym nr 1 na polskim rynku, jest też jednym z trzech największych brokerów na rynku światowym. W Polsce, w celu pełnej obsługi naszych Klientów, funkcjonujemy w ramach dwóch spółek: firmy brokerskiej Willis Towers Watson Polska oraz firmy serwisowo-agencyjnej WTW Services. Na świecie Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) to wiod?ca, globalna firma w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwi?zań, pomagaj?ca klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgaj? 1828  r.; firma zatrudnia 39 tys. pracowników w ponad 120 krajach.  

Kontakt  

Joanna Suszczyk: +48 22  318 89 42 I + 48  691  015  025 | joanna.suszczyk@grassavoye.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!