Aktualności firm stowarzyszonych

„Godzina dla Ziemi” w sklepach Carrefour Polska

<p style="text-align: justify;">Carrefour Polska po raz kolejny weźmie udział w akcji „Godzina dla Ziemi”. 24 marca w symbolicznym geście troski o planetę na 60 minut przygaśnie oświetlenie w kilkudziesięciu hiper- i supermarketach sieci.</p>

>

W  ramach ogólnoświatowej akcji „Godzina dla Ziemi” w sobotę 24 marca o 20:30 w sklepach sieci Carrefour w całym kraju przygasn? światła. W wybranych hiper- i supermarketach zostanie   wył?czona część neonów, logotypów na elewacji budynków oraz oświetlenie parkingów. Zmniejszone będzie oświetlenie sal sprzedaży, pomieszczeń socjalnych, magazynów, zredukowana zostanie także wydajność systemów wentylacyjnych. Ponadto, sklepy ogranicz? pracę pieców i innych urz?dzeń produkcyjnych.

Poprzez przygaszenie światła w sklepach, Carrefour chce zachęcić swoich pracowników i  klientów do udziału w tej znanej na całym świecie ekologicznej akcji społecznej. „Godzina dla Ziemi” przekonuje do zmiany codziennych nawyków i podkreśla, że każdy ma wpływ na otoczenie. Znaczenie dla stanu środowiska naturalnego maj? nawet drobne czynności, takie jak zgaszenie światła przy wyjściu z domu, wył?czenie urz?dzeń elektrycznych zamiast pozostawianie ich w trybie uśpienia czy też zakręcanie wody w kranie podczas mycia zębów.

Carrefour jako międzynarodowa sieć podejmuje globalny wysiłek na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Grupa Carrefour zobowi?zała się do ograniczenia emisji CO2  o 40% do 2025 r. oraz o 70% do 2050 r., w  porównaniu z poziomem z 2010 r. Aby tego dokonać, firma planuje ograniczenie zużycia energii o 30% do 2025 r. m.in. poprzez wachlarz rozwi?zań proekologicznych wprowadzanych w sklepach. Carrefour Polska, w  ramach realizowanego od kilku lat programu „STOP Marnotrawstwu”, ogranicza zużycie energii, stosuje proekologiczne rozwi?zania w sklepach (energooszczędne oświetlenie LED i przyjazny środowisku system chłodniczy, wykorzystuj?cy CO2), optymalizuje transport oraz wykorzystuje odnawialne źródła energii, m.in. korzysta w wód termalnych do obniżania i podwyższania temperatury powietrza w obiektach handlowych.

Ponadto, jednym z filarów globalnej polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour jest ochrona bioróżnorodności. W tym obszarze Carrefour Polska przeciwdziała wylesianiu w ramach inicjatywy STOP Deforestacji, chroni dobrostan zwierz?t m.in. poprzez plan wycofania z oferty jaj z chowu klatkowego do 2025 r. oraz rozwija sieć „Pszczelich hoteli”, której celem jest pomoc w ochronie pszczół w środowisku miejskim.

„Godzina dla Ziemi” jest organizowana przez WWF po raz jedenasty. Na całym świecie światła zgasn? z myśl? o ochronie planety. W Polsce oświetlenie zostanie wył?czone w  geście solidarności z ide? ochrony najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej i  ustanowienia Turnickiego Parku Narodowego.

***

O Carrefour                            

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, jako jeden z światowych liderów   handlu spożywczego, jest siln? multiformatow? sieci?, któr? posiada 12 300 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour przyjmuje 105 millionów klientów na całym świecie i wygenerował w 2017 roku sprzedaż w wysokości 88,24 miliarda euro. Grupa liczy ponad 380 000 pracowników, którzy wspólnie angażuj? się, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, oferuj?c wszystkim produkty spożywcze wysokiej jakości, dostępne wszędzie i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na www.carrefour.com, oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour).

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!