Aktualności firm stowarzyszonych

Globalne nastroje kluczowe dla polskiego rynku długu

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,7085 (wzrost o 2pb), 5-letnie do poziomu do 1,67 (wzrost o 2pb), a 10-letnie do 1,725 (wzrost o 2pb). Przez cały tydzień stawki IRS poruszały się w ślad za rentownościami obligacji na rynkach bazowych. Od poniedziałku do środy były one relatywnie stabilne. W czwartek odnotowano wyraźny wzrost rentowności niemieckich obligacji i stawek IRS w Polsce w reakcji na nieoficjalne informacje opublikowane przez gazetę Wall Street Journal, z których wynikało, że USA odwołają wprowadzenie kolejnych ceł zaplanowane na 15 grudnia.

Oficjalne potwierdzenie osiągnięcia wstępnego porozumienia na linii USA-Chiny pozwoliło na utrzymanie się stawek IRS na podwyższonym poziomie również w piątek. W piątek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w 2020 r. za 2,21 mld zł i sprzedało obligacje o 5-,10- i 28-letnich terminach zapadalności za taką samą kwotę. Aukcja nie miała istotnego wpływu na stawki IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będą dane o produkcji przemysłowej.

W przypadku materializacji naszej prognozy będą one lekko pozytywne dla stawek IRS. Naszym zdaniem pozostałe dane z Polski (bilans płatniczy, rynek pracy, sprzedaż detaliczna) nie wpłyną istotnie na stawki IRS. Ograniczony wpływ na krzywą dochodowości będą miały również liczne dane z USA oraz publikacja wyników badań koniunktury w strefie euro (wskaźniki PMI i indeks Ifo w Niemczech).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ ZADOWOLONYM KLIENTEM

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm, jakie znam w Europie. Od wielu lat korzystam z usług i nigdy się nie zawiodłem. Godni POLECENIA” – napisał...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!