Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Globalna zgodność postrzegana jako szansa: buduje zaufanie i dobre imię firmy - według badania Mazars

Większość firm postrzega compliance jako szansę, dzięki której może budować zaufanie i dobre imię, a nie tylko jako kolejny obowiązek.

  • Większość firm postrzega compliance jako szansę, dzięki której może budować zaufanie i dobre imię, a nie tylko jako kolejny obowiązek.
  • Liderzy biznesowi inwestują dużo czasu w zgodność z przepisami: w trzech czwartych przypadków członkowie zarządu lub dyrektorzy najwyższego szczebla angażują się w funkcje związane ze zgodnością przynajmniej raz na kwartał.
  • Ponad połowa respondentów (51%) spodziewa się, że w przyszłości będzie coraz trudniej spełnić wymogi związane ze zgodnością i w związku z tym planuje zainwestować w technologię (uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję) oraz w podnoszenie umiejętności, aby sprostać wyzwaniu.
  • 82% firm jest przekonanych, że obecnie spełniają wymogi związane ze zgodnością i że będą je spełniać także w przyszłości.
  • Regiony i kraje prezentowały zasadniczo spójne poglądy, choć wystąpiło też kilka różnic.

22 listopada 2021, Londyn/Warszawa: Mazars, międzynarodowa firma specjalizująca się w audycie, podatkach i doradztwie, przedstawia dziś wyniki badania pt. „Budowanie zaufania: dlaczego zgodność globalna jest dziś tematem ważnym dla firm”. Badanie, oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród 892 specjalistów ds. zgodności księgowej i podatkowej wyższego szczebla pracujących w międzynarodowych spółkach z 25 krajów, pokazuje ryzyka i szanse związane ze zgodnością teraz i w przyszłości.

Możliwość tworzenia wartości

Osoby zarządzające działami zgodności widzą kwestie compliance jako szansę, a nie tylko jako kolejny obowiązek. 58% zgadza się z tym poglądem. Możliwości, które wiążą się ze zgodnością są istotne: budowanie zaufania, wzmacnianie pewności klientów i zyskanie dobrej reputacji. Spełnianie wymogów dotyczących zgodności z przepisami jest po prostu opłacalne: 65% respondentów czuje, że dobry poziom zgodności zwiększa pewność inwestorów; 64% mówi, że zwiększa zaufanie klientów; 61% twierdzi, że pomaga budować dobre imię.

Firmy polegają na pracownikach wyższego szczebla, żeby zachować zgodność z przepisami

W trzech czwartych firm (75%) członkowie zarządu lub dyrektorzy najwyższego szczebla angażują się w kwestie związane ze zgodnością raz na kwartał lub częściej (39% miesięcznie). Zaangażowanie to jest najczęściej elementem wcześniej zaplanowanego przeglądu ryzyk (50%), ale często jest również związane z poszukiwaniem nowych punktów widzenia lub możliwości (44%).

Ponad połowa firm spodziewa się, że w przyszłości będzie coraz trudniej spełnić wymogi związane ze zgodnością

Zasadniczo przedsiębiorstwa potwierdzają, że poświęcenie uwagi i zasobów na zgodność z przepisami dają pozytywne efekty: 82% jest przekonanych, że obecnie spełniają wymogi związane ze zgodnością i że będą nadal spełniać je w przyszłości. Jednakże ponad połowa z nich (51%) spodziewa się, że przestrzeganie zgodności z przepisami stanie się trudniejsze w ciągu najbliższych pięciu lat. Kwestie te stają się coraz bardziej złożone, przepisy zmieniają się szybko, a Covid-19 będzie nadal powodować zakłócenia. Około 38% respondentów wymienia złożoność przepisów jako jedno z największych wyzwań dla zapewnienia zgodności w ciągu najbliższych pięciu lat. Mniej więcej tyle samo wymienia wpływ pandemii, a 36% mówi o nowych przepisach. Brexit także stanowi pewne zakłócenie dla zgodności, ale nie jest wymieniany wysoko na liście wyzwań (ogólnie 23% wymienia go jako największe wyzwanie).

Eksperci z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w odróżnieniu od specjalistów z innych części świata, nie spodziewają się aż tak poważnych zmian w prawie, które w sposób znaczący wpłynęłyby na wypełnianie przez ich firmy wymogów compliance. – Wprawdzie specjaliści ds. compliance w Europie Środkowo-Wschodniej nie spodziewają się znaczących zmian w przepisach, jednak patrząc na sytuację w Polsce wiemy, że firmy muszą się przygotować na rozwój compliance w najbliższym czasie ze względu na ilość prognozowanych zmian prawa, szczególnie prawa podatkowego. – komentuje Monika Nowecka, partner odpowiedzialna za usługi księgowe i kadrowo-płacowe w Mazars w Polsce.

Liderzy wiedzą, że braki niosą za sobą znaczące ryzyko

Kierownicy działów compliance są świadomi znaczącego ryzyka i ewentualnych niedociągnięć: 77% mówi, że ich firmy musiały stawić czoła wyzwaniom związanym ze zgodnością oraz z przepisami księgowymi i podatkowymi w ciągu ostatnich pięciu lat. Konsekwencje zazwyczaj obejmują utratę reputacji, wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne i kary pieniężne.

Liderzy powinni inwestować w technologię, ale muszą też podnosić poziom wiedzy i umiejętności

Technologie (w szczególności uczenie maszynowe/sztuczna inteligencja) i umiejętności znajdują się wśród największych planowanych inwestycji w compliance: 45% twierdzi, że nowe technologie w zakresie zgodności z przepisami księgowymi i podatkowymi będą jednym z największych czynników wpływających na poprawę wyników ich działu w ciągu najbliższych pięciu lat. Jednakże, są one wstrzymywane przez brak wiedzy i umiejętności zespołu: dwóch na pięciu respondentów (42%) uważa, że jest to główna przeszkoda w osiągnięciu przez ich zespół celów w zakresie zgodności.

Duża spójność w regionach z kilkoma odstępstwami

Regiony i kraje podają zasadniczo podobne odpowiedzi w ankiecie, choć wystąpiło kilka różnic: 50% liderów w Ameryce Łacińskiej przeprowadza przegląd kwestii związanych z compliance raz na miesiąc lub częściej, co plasuje ich 11 punktów wyżej niż średnia światowa, najbardziej ze wszystkich ankietowanych regionów też postrzegają zgodność jako szansę (65% względem 58%). Respondenci w USA za największe wyzwanie w zakresie compliance uznają wzmożoną kontrolę ze strony organów regulacyjnych - co nie występuje wśród trzech największych wyzwań wśród ogółu respondentów. Ponadto zarządzający działami compliance w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Stanów Zjednoczonych byli szczególnie dotknięci koniecznością zwiększenia zasobów przeznaczonych na zgodność w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu do średniej badania (odpowiednio 78%, 71% i 78%, w porównaniu do 60% ogółem).

Erick Gillier, Partner, Globalny Dyrektor ds. Zgodności w Mazars komentuje badanie, mówiąc że – Globalna zgodność zawsze była fundamentem dobrych praktyk biznesowych, ale nadal może być postrzegana przez niektórych jako kolejny obowiązek zamiast jako szansa, z której można skorzystać. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób liderzy biznesowi podchodzą do kwestii globalnej zgodności, ile uwagi jej poświęcają, jakich zysków oczekują, jakie ryzyko przewidują i na czym koncentrują swoje inwestycje. Nasza ankieta i badanie pokazują, że dobrze zarządzana globalna zgodność upewnia inwestorów, zwiększa zaufanie klientów i buduje dobrą reputację w świecie zewnętrznym”.

Erick Gillier podkreśla także, że – Ta ankieta i badanie jasno pokazuje, że liderzy biznesowi mają poczucie odpowiedzialności za zgodność z przepisami. Zważywszy na coraz bardziej rygorystyczną kontrolę nad biznesem, dla każdego, kto chce, by dobra firma była dobrze prowadzona, uspokajający powinien być wniosek, że większość liderów planuje przeznaczyć większe zasoby finansowe i ludzkie na kwestie związane z compliance.

Pobierz raport „Budowanie zaufania: dlaczego zgodność globalna jest dziś tematem ważnym dla firm?”

Kontakty

Lorraine Hackett, Group Brand & Communications Director, Mazars
lorraine.hackett@mazars.co.uk / +44 (0)20 7063 4435
Renata Stefanowska Menedżer, Dział Komunikacji i Marketingu
r.stefanowska@mazars.pl / +48 22 25 55 200
pol.mazars.pl | http://www.linkedin.com/company/mazars-in-poland

O Mazars

Mazars to międzynarodowa, zintegrowana firma specjalizująca się w audycie, księgowości, doradztwie, usługach podatkowych i prawnych*. Działając w ponad 90 krajach i terytoriach na całym świecie, korzystamy z doświadczenia ponad 42 000 specjalistów – w tym 26 000 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars i 16 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance - pomagając różnej wielkości przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju.

W Polsce Mazars zatrudnia ponad 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie, oferując polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom pełen zakres usług w dziedzinie audytu, outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego. *tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe

Metodologia

Między 30 kwietnia a 2 czerwca 2021 roku, Mazars we współpracy z GQR Research przeprowadził ankietę wśród 892 specjalistów ds. zgodności księgowej i podatkowej wyższego szczebla pracujących w spółkach międzynarodowych. Badanie zostało przeprowadzone online, na zasadzie „podwójnie ślepej próby”: respondenci nie wiedzieli, że sponsorem badania jest Mazars. Respondenci wywodzili się z sektora prywatnego, z firm międzynarodowych. Osoby te miały co najmniej dyrektorski staż pracy, pracowały w centrali globalnej/regionalnej i były odpowiedzialne za wiele krajów. Były zaangażowane w zapewnianie zgodności z przepisami księgowymi i podatkowymi w obrębie swojej organizacji. Respondenci pochodzili ze wszystkich regionów świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej oraz Azji i Pacyfiku: Afryka i Bliski Wschód (100 respondentów); Azja i Pacyfik (251); Europa Środkowo-Wschodnia (50); Ameryka Północna (51); Ameryka Łacińska (101); Europa Zachodnia (339).

Wielkość organizacji respondentów:

  • Mniej niż 1 000 pracowników na świecie: 268 respondentów
  • 1 000 – 10 000 pracowników na świecie: 380 respondentów
  • 10 000 i więcej pracowników na świecie: 244 respondentów
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!