Analizy i badania

Global Energy Game Changers – Focus on Europe

<p style="text-align: justify;">Sektor energetyczny na poziomie globalnym przechodzi gwałtowne zmiany. Nowe technologie i regulacje w praktycznie każdym podsektorze stawiają nowe wyzwania przed dotychczasowymi modelami biznesowymi. Funkcjonowanie podstawowych elementów przemysłu energetycznego, w tym transferu i magazynowania energii, uległo znacznym zakłóceniom. Jednocześnie, wahania cen, zmienne zapotrzebowanie na energię po stronie konsumentów, zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa i ochrony bezpieczeństwa fizycznego stanowią nieprzewidywalne czynniki wpływające na przyszłość sektora.<strong></strong></p>

>

Niemniej, w energetyce nadal kryje się wiele możliwości, dlatego też z przyjemności? prezentujemy najnowsze wydanie publikacji z serii „Global Energy Game Changers”, stanowi?ce kompendium wiedzy na temat ważnych aspektów dotycz?cych sektora, opracowane przez ekspertów wchodz?cych w skład Globalnej Grupy Energetycznej Dentons. Wydanie opublikowane latem 2016 r. koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach europejskich. Tematyka obejmuje sprawy dotycz?ce kontynentalnej reformy regulacyjnej, regulacji transgranicznych przepływów mocy, wyzwania stoj?ce przed sektorami naftowym i gazowym, udostępniania infrastruktury, sporów rozwi?zywanych w oparciu o traktaty międzynarodowe oraz perspektywy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.  

Publikacja zawiera pogłębione analizy zjawisk kształtuj?cych środowisko biznesowe w jednym z najważniejszych z punktu widzenia energetyki regionów świata:

  • Ilościowy punkt widzenia - trendy i prognozy dla branży energetycznej
  • Europejski projekt Unii Energetycznej - status prac
  • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego Europejskiego Rynku Elektrycznego- Agencja UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for Cooperation of Energy Regulators, ACER) oraz transgraniczna alokacja zdolności przesyłowej
  • Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (Smart Grids) - perspektywy i wyzwania
  • Burzliwe warunki pogodowe na brytyjskim Morzu Północnym
  • „Na pomoc! Podpisałem niekorzystn? umowę – uwolnijcie mnie od tego!” - spory wynikaj?ce z załamania cen ropy
  • Współdzielenie infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej - idea, której czas nadszedł
  • Pozwy dotycz?ce sektora energetyki słonecznej przeciwko rz?dom Zachodniej Europy
  • Brexit i sektor energetyczny - wstępne koncepcje.  

Globalna Grupa Energetyczna Dentons, której zasięg obejmuje wszystkie centra energetyczne na świecie, oferuje najwyższej jakości doradztwo wobec zachodz?cych lokalnie zmian, wpływaj?cych na realizację globalnych celów biznesowych.  

Dodatkowych informacji udziela:

Iryna Batmanova
Business Development and Marketing Manager, Energy, Europe
+48 22 24 25 106
iryna.batmanova@dentons.com  

GLOBAL ENERGY GAME CHANGERS FOCUS ON EUROPE SUMMER 2016 >>>

Do pobrania

Download Global-Energy-Game-Changers-_-Focus-on-Europe-_-Summer-2016.pdf  (PDF • 4 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!