Analizy i badania

Giełda Papierów Wartościowych ogłasza nowy skład RESPECT Index

<p style="text-align: justify;">Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład RESPECT Index, w którym znajdują się spółki odpowiedzialne społecznie. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przez firmę doradczą Deloitte, w skład indeksu po XI edycji wejdzie 28 spółek, w tym trzy nowe: Agora, Inter Cars i mBank. W tegorocznej edycji RESPECT Index liczba spółek jest najwyższa w historii. W ciągu ośmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o 85 proc.</p>

>

RESPECT to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Do tegorocznej edycji indeksu zakwalifikowało się 28 spółek, działaj?cych zgodnie z najlepszymi standardami zarz?dzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami z  uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Oprócz trzech debiutantów do zestawienia po przerwie powróciły: Bank Ochrony Środowiska i Jastrzębska Spółka Węglowa.

– Nie ma w?tpliwości, że polskie spółki publiczne coraz częściej dostrzegaj? potrzebę uwzględniania nie tylko czysto finansowych czynników, ale także ekologicznych, społecznych czy pracowniczych. Jako konserwatywny ekolog cieszę się, że coraz więcej notowanych na GPW emitentów podejmuje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Giełda jest idealnym miejscem ł?czenia podaży z popytem a  wzrost wartości indeksu RESPECT o 85 proc. w ci?gu ostatnich ośmiu lat nie pozostawia w?tpliwości, że spółki odpowiedzialne społecznie to cenne dobro – powiedział  Marek Dietl, Prezes Zarz?du Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszły spółki (w kolejności alfabetycznej):

 • Agora S.A.
 • Apator S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Budimex S.A.
 • Elektrobudowa S.A.
 • ENERGA S.A.
 • Fabryki Mebli „FORTE” S.A.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Grupa Azoty S.A.
 • Grupa LOTOS S.A.
 • ING Bank Śl?ski S.A.
 • Inter Cars S.A.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 • mBank S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • PCC Rokita S.A.
 • PGE S.A.
 • PGNiG S.A.
 • PZU S.A.
 • Tauron PE S.A.
 • Trakcja PRKiI S.A.
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A

Nowy skład RESPECT Index będzie obowi?zywał od  18 grudnia 2017 r.

Od pierwszej edycji badania sektor przemysłowy stanowi najliczniejsz? grupę spółek notowanych w  RESPECT Index – w tym roku spółki reprezentuj?ce tę branżę stanowi? blisko dwie trzecie składu. Średnia liczba punktów wszystkich spółek wynosiła 62,42 na 90 możliwych. Wynik ten spadł blisko o 6 punktów w stosunku do roku poprzedniego. Wynika to głównie ze zmian składu indeksu spowodowanego  udziałem nowych spółek w notowaniu - trzy nowe podmioty, nieobecności kilku stałych uczestników, a także niewielkiej modyfikacji kwestionariusza badania. W podziale na sektory średni wynik spółek reprezentuj?cych przemysł wyniósł 62,50, finanse 63,55 oraz usługi 58,04 pkt.

– Z roku na rok RESPECT Index cieszy się coraz większ? popularności?. W tym roku do badania zgłosiła się rekordowa liczba podmiotów. Może to wynikać z faktu, że od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowi?zywać przepisy dyrektywy 2014/95/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotycz?cych różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Rekordowa liczba podmiotów zakwalifikowanych w tym roku do Indeksu RESPECT (28 spółek, w tym 3 debiutantów) świadczy również o coraz większym znaczeniu kryteriów środowiskowych, społecznych, etycznych oraz z obszaru ładu korporacyjnego i uwzględnianiu ich w ramach prowadzonej działalności i podejmowanych decyzji biznesowych – mówi  Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazuj?, że spółki tworz?ce ten wskaźnik charakteryzuj? się wyższ? stop? zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od listopada 2009 roku do grudnia 2017 r., czyli w ci?gu ośmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on  swoj? wartość o 85 proc. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 59 proc., a WIG20 zyskał 3,5 proc.  

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mog? spółki o najwyższej płynności, czyli wchodz?ce w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiaj? do niego firmy, które przechodz? trzystopniow? weryfikację prowadzon? przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadz?ce w nienaganny sposób komunikację z  rynkiem poprzez raporty bież?ce i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu firmę Deloitte.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!