Aktualności firm stowarzyszonych

Gide wzmacnia praktykę rynków kapitałowych

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Gide znacząco wzmacnia swoją praktykę rynków kapitałowych. 16 lutego do zespołu kancelarii Gide Loyrette Nouel dołączył nowy wspólnik Mateusz Chmielewski, który będzie kierował pracami departamentu. Z początkiem marca do kancelarii dołączy także adwokat Dorota Jenerowicz.</p>

>

Mateusz Chmielewski ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Doradzał wiod?cym spółkom i instytucjom finansowym w zwi?zku ze znacz?cymi prywatnymi i publicznymi ofertami akcji, emisjami obligacji (w tym m.in. obligacji high-yield i obligacji zamiennych), a także w zakresie programów emisji obligacji średnioterminowych. Mateusz Chmielewski jest absolwentem wydziałów prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Cambridge. Przed doł?czeniem do Gide pracował w warszawskim biurze kancelarii Greenberg Traurig, a wcześniej, jako angielski solicitor, w londyńskim i singapurskim biurze kancelarii Ashurst. Po powrocie do Polski, Mateusz Chmielewski pracował przy licznych spośród największych IPO i SPO.

Od marca zespół kancelarii Gide zasili także Dorota Jenerowicz, adwokat o bogatym doświadczeniu w dziedzinie rynków kapitałowych, zwi?zana wcześniej także z Greenberg Traurig.

„Z radości? witamy Mateusza i Dorotę w naszym gronie. Jestem przekonany, że ich doświadczenie i kompetencje pomog? nam dalej rozwijać praktykę rynków kapitałowych w warszawskim biurze Gide, która to zaczyna od dzisiaj funkcjonować jako samodzielny departament kierowany przez Mateusza Chmielewskiego” – mówi Dariusz Tokarczuk, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Gide.

„Gide posiada siln? międzynarodow? praktykę rynków kapitałowych, prężenie działaj?c? zwłaszcza w Europie. Jestem pewien, że dzięki poł?czeniu naszych doświadczeń i wiedzy będziemy oferować najwyższej jakości obsługę prawn? transakcji kapitałowych zarówno o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym” – dodaje Mateusz Chmielewski, partner kieruj?cy Departamentem Rynków Kapitałowych w kancelarii Gide.

***

Gide Loyrette Nouel, jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii, otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel pracuje ponad 40 prawników i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego, w tymMinisterstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Skarbu Państwa i Miasto Stołeczne Warszawa. Do klientów kancelarii należy również połowa spółek z indeksu WIG-20: KGHM, PGNIG, mBank, Bank Handlowy, Bank Pekao, Bank PKO BP, PGE, PKN Orlen oraz Orange.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Gide Loyrette Nouel posiada 17 biur w 14 krajach i zatrudnia ponad 600 prawników, reprezentuj?cych blisko 40 narodowości. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?: gide.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!