Aktualności firm stowarzyszonych

Gide wzmacnia praktykę prawa energetycznego i projektów infrastrukturalnych

<p style="text-align: justify;"><strong>11 maja do zespołu kancelarii Gide dołączył jako <em>counsel</em> Konrad Kosicki, adwokat specjalizujący się w prawie energetycznym oraz projektach infrastrukturalnych. </strong></p>

>

Konrad Kosicki ma rozległe doświadczenie w sektorze energetycznym, w szczególności w kwestiach zwi?zanych z nabywaniem, rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza także w kwestiach regulacyjnych i w zakresie obrotu energi? elektryczn?, gazem ziemnym, zielonymi certyfikatami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed s?dami powszechnymi a także w postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach infrastrukturalnych takich jak autostrady i stadiony. Wcześniej pracował w polskim biurze kancelarii Norton Rose Fulbright.

Konrad wzmocni dwunastoosobowy Departament Projektów Infrastrukturalnych, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Energetycznego warszawskiego biura kancelarii Gide. Razem z kieruj?cym zespołem partnerem Piotrem Sadownikiem oraz senior associates: Grzegorzem Banasiukiem, ekspertem w zakresie prawa zamówień publicznych, oraz Tomaszem Pyrkowskim, specjalizuj?cym się w prawie energetycznym, a zwłaszcza w kwestiach zwi?zanych z odnawialnymi źródłami energii, Konrad będzie rozwijał ten obszar działalności kancelarii.

Jest mi niezmiernie miło powitać Konrada w naszym gronie. Jestem pewien, że wzmacniaj?c nasz zespół o tak doświadczonego praktyka w dziedzinie prawa energetycznego oraz projektów infrastrukturalnych wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zwłaszcza w kontekście ostatnich znacz?cych zmian w prawodawstwie dotycz?cym sektora energetycznego” – mówi Dariusz Tokarczuk, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Gide.

Doł?czam do kancelarii Gide w wyj?tkowo ciekawym dla polskiego sektora energetycznego czasie. Rośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii i jednocześnie zmieniaj? się trendy w segmencie energetyki konwencjonalnej. Niespełna dwa tygodnie temu, na pocz?tku maja, weszła w życie ustawa o OZE. Przewiduje ona zupełnie nowy system wsparcia oparty na aukcjach, który zacznie obowi?zywać z pocz?tkiem nowego roku. Przełomowa dla polskiej energetyki może być też druga połowa roku, kiedy to ma zostać ogłoszony przetarg na realizację pierwszej polskiej elektrowni j?drowej. Nie możemy także zapominać o planowanej konsolidacji sektora energetycznego, czy planach zwi?zanych z wprowadzeniem rynku mocy.” – dodaje Konrad Kosicki, counsel w kancelarii Gide.

***

Nota do wydawcy:

Gide Loyrette Nouel, jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii, otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel pracuje ponad 40 prawników i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego, w tym Ministerstwo Skarbu Państwa i Miasto Stołeczne Warszawa. Do klientów kancelarii należy również połowa spółek z  indeksu WIG-20: KGHM, PGNIG, mBank, Bank Pekao, Bank PKO BP, PGE, PKN Orlen, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Gide Loyrette Nouel posiada 17 biur w 14 krajach i zatrudnia ponad 600 prawników, reprezentuj?cych blisko 40 narodowości. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?: gide.com

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Katarzyna Lipińska
Communication & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.lipinska(@)gide.com

Gide (Fancja)
Béatrice Vojvodic
Communication
tel. +33 (0)1 40 75 98 81
vojvodic(@)gide.com

C|T|F Corporate & Financial
Alex Moore
tel. +44 (0) 7852 174512
amoore(@)ctfcomms.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!