Aktualności firm stowarzyszonych

Gide Loyrette Nouel doradza Grupie Azoty przy inwestycji w Senegalu

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w transakcji nabycia 55% udziałów w senegalskiej spółce African Investment Group. Wartość transakcji wyniosła 28,85 miliona dolarów.</p>

>

African Investment Group posiada koncesje na dostęp do złóż fosforytów i ilmenitów w Senegalu. Dzięki transakcji należ?ca do Grupy Azoty spółka ZCh Police stała się pierwsz? polsk? firm? z branży chemicznej, która posiada dostęp do własnych surowców. Uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych, już w przyszłym roku pozwoli zaoszczędzić spółce ok. 30 mln zł. Z Senegalu do Polski może przypływać docelowo do miliona ton surowca fosforowego rocznie. Szacunkowa wielkość złóż to ok. 56 mln ton fosforytów i półtora miliona ton piasków ilmenitowych. Plany kolejnego etapu inwestycji zakładaj? uruchomienie produkcji kwasu fosforowego.

„Inwestycja w złoża to pocz?tek ekspansji spółki na rynkach afrykańskich, a Senegal będzie stanowić centrum produkcji i dystrybucji nawozów do innych krajów w Afryce. Aby zoptymalizować cały proces statki transportuj?ce surowce do Polic, w drogę powrotn? będ? zabierać nawozy przeznaczone na sprzedaż na rynki afrykańskie. Za kilka lat planujemy uruchomić własn? produkcję kwasu fosforowego” – informuje Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarz?du Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Obsługę prawn? transakcji po stronie warszawskiego biura Gide Loyrette Nouel zapewnili Paweł Grześkowiak i Marta Karmińska a z biura paryskiego Leila Hubeaut, Alix Deffrennes oraz Barthélemy Littot.

„Nasza kancelaria od wielu lat obecna jest jako doradca przy licznych projektach inwestycyjnych międzynarodowych spółek realizowanych w Afryce. Ogromnie cieszy nas, że mamy obecnie możliwość wykorzystania tych doświadczeń do wspierania również polskich inwestycji.” - powiedział Paweł Grześkowiak, nadzoruj?cy obsługę prawn? transakcji.

Senegal to kraj stabilny politycznie i gospodarczo. To jedno z ośmiu państw Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Jest jednym z najszybciej rozwijaj?cych się demokratycznych państw Afryki.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Gide Loyrette Nouel posiada 18 biur w 15 krajach i zatrudnia ponad 600 prawników, reprezentuj?cych ponad 40 narodowości. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Gide Loyrette Nouel, jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii, otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie, w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel pracuje ponad 40 prawników i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego, w tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Skarbu Państwa i Miasto Stołeczne Warszawa. Do klientów kancelarii należy również połowa spółek z indeksu WIG-20: KGHM, PGNIG, BRE Bank, Bank Handlowy, Bank Pekao, Bank PKO BP, PGE, PKN Orlen, Synthos oraz Orange.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!