Aktualności firm stowarzyszonych

Gide doradzał Volkswagen Financial Services Polska przy ustanowieniu programu emisji obligacji

Prawnicy z Departamentu Rynków Kapitałowych warszawskiego biura kancelarii Gide doradzali Volkswagen Financial Services Polska przy ustanowieniu programu emisji obligacji do łącznej wartości 3 mld PLN.

Volkswagen Financial Services Polska dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen, na 51 rynkach świata. W ramach programu emisji obligacji Volkswagen Financial Services Polska ma możliwość wyemitowania w jednej lub wielu seriach obligacje z gwarancją korporacyjną udzieloną przez inną spółkę z grupy VW.

Klienta w tej transakcji wspierał zespół: counsel Michał Śmiechowski oraz associate Przemysław Kopka, kierowany przez partnera Roberta Dulewicza. Prawnicy z Departamentu Rynków Kapitałowych warszawskiego biura kancelarii Gide zapewnili kompleksową pomoc prawną na rzecz klienta w związku z ustanawianym programem emisji w zakresie prawa polskiego oraz niemieckiego.

„Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy doradzać Volkswagen Financial Services Polska. W ramach doradztwa w ustanoweniu programu emisji obligacji nasze wsparcie obejmowało udział w opracowaniu struktury emisji obligacji, negocjacje z 5 bankami-dealerami postanowień dokumentacji programu emisji oraz wypełnienie warunków zawieszających do emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu emisji" - powiedział Robert Dulewicz, partner kierujący Departamentem Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Gide.

Departament Rynków Kapitałowych kierowany przez Roberta Dulewicza, radcę prawnego i partnera w warszawskim biurze Gide, doradza emitentom, inwestorom, bankom inwestycyjnym oraz innymi instytucjom finansowym zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z dłużnymi papierami wartościowymi, w tym w zakresie strukturyzacji finansowania w postaci emisji lub wystawiania dłużnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, weksle i inne.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!