COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Fundusze hedgingowe odporne na skutki pandemii COVID-19

Pomimo trwającej pandemii COVID-19 57% funduszy hedgingowych na całym świecie aktywnie poszukuje lub zatrudnia nowych pracowników. Zdecydowana większość – 81% firm inwestuje w technologie IT i technologie cyfrowe, aby zapewnić swoim organizacjom ciągłość i skuteczność działania. Wyniki badania KPMG International i Alternative Investment Management Association wskazują, że fundusze hedgingowe przygotowują się do wyjścia z zakłóceń spowodowanych pandemią COVID-19, bardziej odporne, elastyczne i wydajne.

Ponad połowa badanych funduszy hedgingowych (57% wskazań) w czasie trwającej pandemii COVID-19 poszukiwała lub zatrudniała pracowników na strategiczne stanowiska. Jednocześnie firmy przyznają, że nowy, zdecentralizowany charakter pracy zdalnej, stwarza menedżerom nowe możliwości poszukiwania kluczowych pracowników.

W trakcie trwania pandemii wiele funduszy skupia się również na rozwoju swojej kultury pracy, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników. Blisko 2/3 respondentów pozytywnie ocenia elastyczność uzyskaną dzięki pracy zdalnej pracowników, a 46% podkreśla korzyści wynikające z mniejszej liczby dojazdów do pracy.

81% firm inwestuje w rozwój technologii cyfrowych i IT

8 na 10 przedstawicieli funduszy hedgingowych biorących udział w badaniu zadeklarowało, że ich firmy inwestują środki w rozwój swojej infrastruktury cyfrowej i możliwości IT. Połowa wszystkich firm inwestuje w rozwiązania zapewniające cyberbezpieczeństwo, a jedna trzecia badanych funduszy tworzy centralną hurtownię danych, która ma na celu ułatwienie ich analizowania oraz raportowania. Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność podejmowania wielu trudnych decyzji, które mają na celu poprawę wydajności firm i zapewnienie większej efektywności zarządzania w tym trudnym okresie. Z tego powodu ponad 25% zarządzających funduszami hedgingowymi traktuje inwestycje w nowe technologie jako szansę na zwiększenie swojej wydajności.

Z uwagi na praktycznie niemożliwe zorganizowanie fizycznego spotkania z inwestorami, blisko 6 na 10 przedstawicieli funduszy hedgingowych (58% wskazań) przyznało, że optymalizuje wykorzystanie narzędzi cyfrowych zapewniających wirtualne spotkania i wideokonferencje, aby w ten sposób nie tylko dbać, ale stale ulepszać swoje modele relacji z inwestorami.

Branża funduszy hedgingowych była innowacyjna, elastyczna i odporna w czasie pandemii. Pomimo panującej niepewności dot. przyszłości, wydaje się, że branża funduszy hedgingowych podejmuje rozważne kroki, aby dostosować się do nowej rzeczywistości. Okres pandemii COVID-19 jest momentem, w którym fundusze hedgingowe mogą przedefiniować swoje modele biznesowe, aby stały się bardziej elastyczne i odporne na zagrożenia. Inwestując w nowe technologie i zapewniając hybrydowe modele pracy nie tylko poprawią wydajność, ale również zbudują silniejszą i bardziej zróżnicowaną branżę. Dzięki temu łatwiej będzie utrzymać zakładany wzrost w przyszłości – mówi Rafał Wiza, Partner w Dziale Audytu, Lider doradców dla Private Equity w KPMG w Polsce. 

Większa wydajność pracy dzięki outsourcingowi

Pandemia COVID-19 uzmysłowiła wielu zarządzającym funduszami, że nie wszystkie procesy firmowe muszą być obsługiwane wewnętrznie. W rzeczywistości niektóre procesy mogą działać równie dobrze zdalnie w wirtualnym środowisku. 71% respondentów wskazało sukces działania w pracy zdalnej jako katalizator zwiększania outsourcingu rozwiązań operacyjnych i technologicznych w celu poprawy wydajności, generowania oszczędności i efektywniejszego zarządzania marżami w firmie.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

 ***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE:   

Raport KPMG International i Alternative Investment Management Association pt. „Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new reality” powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 144 zarządzających funduszami hedgingowymi na całym świecie, reprezentujących aktywa w zarządzaniu o wartości 840 miliardów USD. Badanie było przeprowadzone w czasie rzeczywistym podczas pandemii i zakończyło się w lipcu 2020 roku.

O KPMG:            

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 147 krajach i zatrudnia ponad 219 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!