Partnerzy

Fundacja „Tęczowy Dom” - przekaż 1% od dochodu lub darowiznę finansową

Warszawska Fundacja „Tęczowy Dom” powstała w 2001r z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci obciążonych licznymi problemami rozwojowymi. CCIFP patronuje i zachęca do wsparcia fundacji „Tęczowy Dom” przekazując 1% swojego dochodu.

Rodziny te opiekują się osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, które nie widzą, mają czterokończynowe porażenie mózgowe, nie komunikują się werbalnie, mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym/głębokim, a w konsekwencji nie były, nie są i nigdy nie będą samodzielne.

Głównym celem Fundacji jest stworzenie całodobowego domu opieki, gdzie niepełnosprawne osoby będą miały zapewnione godne życie. Miejsca dostosowanego do ich niepełnosprawności, gdzie panuje przyjazna, domowa atmosfera. Miejsca, gdzie rodzice mają pewność, że podczas ich nieobecności dzieci są bezpieczne i szczęśliwe.

Chcemy stworzyć projekt domu naszych marzeń o wysokim standardzie, pozwalającego zapewnić codzienną, całodobową opiekę naszym niepełnosprawnym dzieciom do końca ich życia oraz mogącego zapewnić taką opiekę następnym osobom.

Obszarem działań Fundacji jest również pomoc osobom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do samotnych matek wychowującym niepełnosprawne dziecko. Organizujemy wsparcie w domu, różne formy usprawniania osób niepełnosprawnych oraz pomoc wolontariuszy na turnusach rehabilitacyjnych.

 

Zakończyliśmy pierwszy etap przygotowań do rozpoczęcia tej tak ważnej dla nas inwestycji. Mamy projekt i pozwolenie na budowę. Uzbrojona działka jest gotowa do rozpoczęcia kolejnego etapu. Prowadzimy także prace w innych miejscach współpracując z samorządami. Cel ten realizujemy w partnerstwie z wieloma organizacjami oraz z Politechniką Warszawską.

 

Jak nam można pomóc?

Przekazując 1% od dochodu lub darowiznę finansową z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji. Darowizna przekazana na cele pożytku publicznego może być odliczona od przychodu w danym roku podatkowym. Maks. 6% w przypadku osób fizycznych oraz do 10% przychodu firmy (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 i art. 26 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ( art. 18 ust. 1 pkt. 1, 1a, 1c oraz 1g ustawy podatku dochodowym od osób prawnych).

 

Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy. - Matka Teresa z Kalkuty

 

Biuro Fundacji Tęczowy Dom, www.teczowydom.org

ul. Górczewska 6 lok. 25,  01-180 Warszawa

Tel. 22 826 31 50 

email: biuro@teczowydom.org

 

Nasz numer konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795                                                        

NIP: 522-260-13-52

Regon: 017224060

KRS: 0000149736

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!