Partnerzy

Fundacja Tęczowy Dom pomaga już teraz !

<p style="text-align: justify;"> Od  przeszło piętnastu lat marzymy o zbudowaniu  całodobowego domu dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Marzenia spełniają się, ale nie od razu... Mamy już działkę, doprowadzone media i lada chwila rozpoczniemy budowę.</p>

>

Przed nami jednak długa droga poszukiwania środków finansowych, pozyskiwania sponsorów i darczyńców materiałów budowlanych.  Przez te minione lata nie czekaliśmy jednak z możliwości? pomocy osobom niepełnosprawnym. Nie maj?c zaplecza w postaci bazy rehabilitacyjnej spróbowaliśmy rozpocz?ć program pomocy osobom niepełnosprawnym w domu pacjenta pod nazw? „Tęczowe popołudnia i weekendy”. I oto przyszło nam z pomoc? PZU odpowiadaj?c pozytywnie na nasze aplikacje dotycz?ce nie tylko rehabilitacji   w domu pacjenta ale też przedłużenia rehabilitacji w placówce dla młodzieży niewidomej przy ul. Leonarda 12 w postaci „Tęczowej świetlicy”, korzystaliśmy także z pomocy wolontariuszy na organizowanych przez nas turnusach rehabilitacyjnych.

Ostatnia umowa z   PZU zawarta na pocz?tku roku pozwoliła nam na przeprowadzenie ponad 200 wizyt rehabilitantów, terapeutów widzenia,   pedagogów, psychologów i pielęgniarek w domach osób niepełnosprawnych odci?żaj?c w ten sposób rodziny i bliskich w dniach weekendowych. Okazało się, że ten sposób pomocy jest bardzo wysoko oceniany przez rodziny osób niepełnosprawnych.

Nowości? jest oferowanie naszym podopiecznym seansów grupowych muzykoterapii poł?czonej z poznawaniem nowych instrumentów muzycznych.

Jak nam można pomóc? Przekazuj?c darowiznę finansow? lub rzeczow? z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji. Darowizna przekazana na cele pożytku publicznego może być odliczona od przychodu w danym roku podatkowym. Maks. 6% w przypadku osób fizycznych oraz do 10% przychodu firmy (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 i art. 26 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ( art. 18 ust. 1 pkt. 1, 1a, 1c oraz 1g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!