RSE  •  COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży razem z PAH i PCK – z pomocą dzieciom i młodzieży

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży, z myślą o przeciwdziałaniu najdotkliwszym skutkom trwającej pandemii, przyznała dofinansowanie dla 2. projektów na rzecz dzieci i ich rodzin, realizowanych przez Polską Akcję Humanitarną – Pajacyk Bez Przerwy oraz Polski Czerwony Krzyż. W działania, zaplanowane na rzecz otoczenia społecznego 33. sklepów Auchan w całej Polsce, zaangażują się w ramach wolontariatu pracowniczego również ich pracownicy – niosąc w tym trudnym okresie realną pomoc najbardziej potrzebującym.

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od lat wspiera projekty, których celem jest zapewnienie zdrowego rozwoju i prawidłowego odżywiania dzieci oraz młodzieży. Także tym razem działania podjęte przez Fundację Auchan, wspólnie z partnerami – Polską Akcją Humanitarną (PAH) i Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK), będą miały na celu w jej pierwszym etapie zapewnienie doraźnej pomocy - poprzez dostarczenie paczek żywnościowych dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, w drugim zaś, edukację na temat zdrowego żywienia i stylu życia. Pomocą objętych zostanie ok. 1000 dzieci mieszkających w otoczeniu hipermarketów Auchan w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Płocku, Poznaniu i Szczecinie.

Fundacja Auchan, w swoich działaniach na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży, zawsze kieruje się ideą promowania zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, którymi chcemy zarazić młodych ludzi. W tak trudnych czasach, podczas epidemii koronawirusa, nasza pomoc nabiera szczególnego wymiaru. Mamy nadzieję, że projekt realizowany we współpracy z PAH i PCK pomoże dzieciom z najuboższych rodzin przetrwać go w jak najlepszym zdrowiu, także podczas tegorocznych wakacji – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

Realizacja wspólnego projektu przebiegać będzie w dwóch etapach:

I. Etap I: Pomoc doraźna – w ramach tego etapu przewidziano:

  • dożywianie dzieci w czasie zamknięcia szkół z powodu epidemii (380 paczek)
  • dożywianie dzieci w placówkach wsparcia dziennego podczas wakacji letnich 2020 (10 tys. posiłków dla ok. 300 dzieci)

Paczki żywnościowe przekazane zostaną w dwóch transzach – pierwsza dotrze do potrzebujących dzieci już w drugiej połowie maja, następna w połowie czerwca br.

II. Etap II: Działania edukacyjne

  • opracowanie scenariuszy lekcji o zdrowym żywieniu, które zostaną udostępnione 100 szkołom lub innym placówkom realizującym zajęcia dydaktyczne

W projekcie wezmą udział 33 sklepy Auchan. Wolontariusze Auchan wraz z partnerami przygotują paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących i będą uczestniczyć w działaniach edukacyjnych, m.in. dostarczając, przy wsparciu ekspertów, wkład merytoryczny do opracowania scenariuszy lekcji. Materiały edukacyjne opracowane zostaną w czerwcu i lipcu, a działania w tym zakresie prowadzone będą w wakacje 2020 r. i w roku szkolnym 2020/2021.

Zamknięcie szkół i świetlic związane z epidemią koronawirusa dla setek dzieci objętych akcją PAJACYK BEZ PRZERWY oznacza brak możliwości zjedzenia ciepłego posiłku. Tymczasem dla wielu z nich to jedyny posiłek w ciągu dnia. Dlatego pomoc żywnościowa w obecnej chwili jest dla nich szczególnie ważna. Po raz kolejny możemy pomagać dzieciom z najuboższych rodzin wspólnie z Fundacją Auchan na rzecz młodzieży. Jesteśmy wdzięczni wolontariuszom Auchan za aktywne włączenie się w akcję – komentuje Anna Zubala z Polskiej Akcji Humanitarnej.

W czasie epidemii sytuacja zmienia się dynamicznie, co ma największy wpływ na osoby najsłabsze, w tym dzieci z najuboższych rodzin. Zarówno nasi pracownicy, jak i wolontariusze robią wszystko, aby podopieczni PCK pozostali bezpieczni, i w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki pandemii. Staramy się wykorzystać wszystkie możliwości pomocy, szukamy zaufanych partnerów zewnętrznych, dzięki którym mamy większe środki. Dlatego bardzo cenimy współpracę z Fundacją Auchan na rzecz młodzieży – dodaje Michał Mikołajczyk, Wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK.

To kolejne projekty realizowane w Polsce przez Fundację Auchan na rzecz młodzieży –. od 2011 r., czyli początku swej działalności w Polsce, Fundacja Auchan na rzecz młodzieży wsparła w Polsce realizację ponad 90. lokalnych projektów, na łączną kwotę 850 tys. euro.

***

O Auchan

Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów, supermarketów, sklepów franczyzowych i sklepów osiedlowych pod szyldem Moje Auchan, a także kanałem handlu e-commerce Auchan Direct.

O PAH

Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest polską organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pah.org.pl/o-nas/kim-jestesmy/. Dodatkowe informacje o akcji Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/#akcje-specjalne.

O Polskim Czerwonym Krzyżu

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Więcej informacji: https://mazowieckie.pck.pl/

O Fundacji Auchan na rzecz młodzieży

Założona w 1996 r., odzwierciedlająca wartości Auchan, takie jak lokalne zaangażowanie i odpowiedzialność za środowisko, Fundacja Auchan na rzecz młodzieży działa dzisiaj w 10. krajach, wspierając projekty solidarnościowe związane przede wszystkim z dobrym odżywianiem i zdrowiem, z korzyścią dla młodych ludzi, którzy tego potrzebują. Od momentu powstania Fundacja wsparła finansowo 1235 projektów. W inicjatywy te, wspierane przez lokalne stowarzyszenia, angażowali się również pracownicy Auchan, którzy dołączyli do tych projektów wnosząc swój czas i umiejętności.

Kontakt dla mediów: Dorota Patejko • d.patejko@auchan.pl •

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!